Agile = ‘Verleden versnellen om toekomst te creëren’

– Door  Michiel ter Horst – 

Is jouw werk nog precies hetzelfde als 5 jaar geleden? De kans dat je die vraag met ‘ja’ beantwoord is vrijwel nihil. Voor bijna iedereen is in de afgelopen 5 jaar het werk aanzienlijk complexer geworden. Technologie brengt ons veel. Maar het maakt de wereld ook een stuk complexer, sneller en onvoorspelbaarder.

75 jaar in 5 dagen

Het heeft 75 jaar geduurd voordat de telefoon 50 miljoen gebruikers wereldwijd had. Pokémon Go had dat aantal na 5 dagen bereikt… Dat zegt iets over de snelheid waarmee veranderingen tegenwoordig plaatsvinden. En dus over de noodzaak voor organisaties om zich aan te passen. Darwin zei het al: “Het zijn niet de sterksten die overleven, maar degenen die zich het beste aanpassen aan de omgeving!”

Verleden als zekerheid

Niet alleen het bedrijfsleven moet zich snel aanpassen om te overleven. Ook de overheid en non- profit instellingen. Men zegt wel eens dat er 2 zekerheden zijn in het leven: doodgaan en belasting betalen. Maar er is nóg een zekerheid: het verleden. Datgene wat al gebeurd is! Het verleden is concreet, meetbaar, werkelijk gebeurd. Dat betekent dat we daarvan kunnen leren: op basis van het verleden betere beslissingen nemen voor de toekomst.

Het empirisme is een filosofische stroming die stelt dat kennis voornamelijk of geheel voortkomt uit ervaring. Zo’n 350 jaar voor Christus was Aristoteles hier al mee bezig. Sinds de wetenschappelijke revolutie is het empirisch onderzoek de enige geaccepteerde manier van natuurwetenschappelijke kennisverwerving.

Het principe van het empirisme is als volgt:

  1. doe waarnemingen.
  2. formuleer op grond daarvan een algemenere wetmatigheid (wet).
  3. stel op grond van de geconstateerde wetmatigheid een hypothese op.
  4. toets de hypothese door middel van een experiment op waar/niet-waar.

Empirisme en Agile

Wat heeft dit te maken met Lean en Agile? Alles! Lean en Agile zijn kortcyclische – iteratieve – manieren van werken. Door kortcyclisch experimenteren creëer je snel ‘verleden’. Dat is vervolgens de basis om snel te leren en daarmee ook sneller betere beslissingen te nemen. Zo kun je in onvoorspelbare omstandigheden in elke organisatie snel en makkelijk te bewegen!

Het actueel voorbeeld van deze manier van werken is de aanpak van de Corona-crisis. “We moeten 100% van de beslissingen nemen met 50% van de informatie”. Deze uitspraak deed Rutte aan het begin van de Corona-crisis. Het zou mooi zijn geweest als hij die 50% informatie werkelijk had gehad. Waarschijnlijk was op dat moment 5% dichter bij de waarheid!

Kort cyclisch leren

De aanpak van Corona die het kabinet hanteert is niets anders dan een Lean en Agile manier van werken, ofwel kortcyclisch experimenteren, leren en snel bijsturen. Laten we eens kijken hoe de feitelijke aanpak dat illustreert:

  • Er is niet vooraf één groot plan gemaakt, maar in plaats daarvan wordt er steeds voor de komende 4-8 weken een plan gemaakt;
  • Elke 2 weken is er een persconferentie, waarin wordt teruggekeken op de afgelopen 2 weken en een doorkijk voor de komende periode.
  • De persconferentie is elke keer exacte hetzelfde: locatie, tijdstip, sprekers, doventolk, volgorde, persmoment, lengte
  • Elke dag worden de prestaties gemeten, op basis van feitelijke gegevens en voor iedereen beschikbaar gesteld.
  • Er is één vast, multidisciplinair team, het outbreak management team, dat volledig zelfstandig werkt.
  • Het plan wordt continu aangepast op basis van de meest actuele inzichten, kennis en informatie.

Snel verleden maken

Wanneer situaties snel veranderen en meer onzeker dan zeker is, kunnen we maar zeer beperkt varen op onze kennis en ervaring uit het langere verleden. Oude manieren van projectmatig werken gebaseerd op stabielere omstandigheden, ofwel meer zeker dan onzeker, bieden geen houvast. In de huidige onzekere tijden moeten we vaardig worden in ‘snel verleden maken’, daarvan snel leren en vervolgens snel bijsturen.  Zo kunnen we de grote onzekerheden op lange termijn compenseren met voorspelbaarheid op kort termijn. Dat is de aanpak van Agile en Lean om in onzekere en onvoorspelbare omstandigheden toch lange termijn doelen te realiseren!

Corona is een bijzondere situatie, hopelijk snel in het verleden. Maar situaties waarin meer onzeker is dan zeker komen steeds vaker voor en zijn ook niet meer te voorkomen in de complexe, snelle en onvoorspelbare wereld van dit moment.

We moeten accepteren dat we vooral achter de feiten aanlopen. Door meer te gaan werken volgens de principes van Lean en Agile kunnen we hier beter mee leren omgaan. Zoals het kabinet op dit moment ook doet in de Corona crisis.

Nieuwsgierig geworden hoe Agile en Lean inzetten in je eigen werkomgeving!

Michiel ter Horst, michielterhorst@craftlean.com, 06 24775527