Case Breidenbach

Craft Lean Management helpt Breidenbach GmbH omsteltijden reduceren

Breidenbach is een plastic spuit/gieterij die gevestigd is ten zuidoosten van Frankfurt. Craft Lean Management heeft met dit project bij Breidenach GmbH bewezen dat het in staat is om in 5 dagen een klinkend resultaat neer te zetten bij een Duits MKB bedrijf.

De gemiddelde ombouw van een machine duurt voor het SMED traject ca. 9 uur waarvan 1,5 uur direct werd gesleuteld aan de machine. De overige tijd staat de machine stil of worden problemen opgelost die niet te maken hebben met het wisselen van de matrijs. Regelmatig worden machines omgebouwd en kan er niet gelijk geproduceerd worden.

De omsteltijd is terug gebracht tot ca. 7 uur. Dat betekent dat er 2500 uur per jaar meer productie capaciteit is vrij gekomen. De gerealiseerde besparing kan vergeleken worden met een waarde van € 125.000,-.

A3 breidenbach

Met name het introduceren van een planningsbord voor omstellingen bleek zeer effectief. Mensen zijn nu zelf verantwoordelijk om op het bord te kijken, de juiste priorteit te keizen en de omstellingen tijdig voor te bereiden. Pas als het planbord aangeeft dat alle voorbereidende taken zijn gedaan dan wordt er omgebouwd. Dit scheelt veel rework, wachten en onnodige omstellingen.

Het onderstaande A3-rapport geeft een indruk van de systematische aanpak die voor deze ingrijpende verbetering is gevolgd op basis van het principe Plan-Do-Check-Act. Allereerst is het probleem helder geanalyseerd  en is de doelstelling van het project bepaald. Vervolgens zijn maatregelen uitgewerkt en zijn deze stapsgewijs geïmplementeerd. Tot slot zijn de resultaten gemeten en geborgd. Deze problem-solving aanpak is een van de basistechnieken binnen Lean om invulling te geven aan ‘Çontinu Verbeteren’