CRAFT Lean Community Event

CRAFT Lean Community Event

Het CRAFT Lean Community Event op 30 september jl had als thema: persoonlijke ontwikkeling, de 1e fase in het Lean leiderschap ontwikkelmodel.
Met deelnemers uit verschillende branches, met een gedeelde passie voor Lean, hebben we elkaar geïnspireerd op het gebied van recente Lean ontwikkelingen. Medewerkers van gastlocatie Woon Corporatie Havensteder in Rotterdam showden ons letterlijk hun activiteiten in Lean en Scrum. Afsluitend hebben we met elkaar gewerkt aan een echte case.
Lean leer je door te doen! De uitkomsten en adviezen vanuit diverse invalshoeken waren uiteenlopend, creatief en van zeer hoog niveau. Een geslaagd Lean Community Event!

CRAFT Partner Ton Hodes signaleerde in zijn presentatie over recente Lean ontwikkelingen met name de interesse voor continu leren en experimenteren en de steeds bredere acceptatie dat de werkelijkheid niet volledig voorspelbaar en maakbaar is. In deze tijd van snelle veranderingen moet je als organisatie wendbaar zijn en snel leren van je ervaringen.

Joyce Saris van Havensteder vertelde energiek hoe zij met behulp van Scrum acht wijkvisies heeft ontwikkeld: steeds gaande weg de aanpak ontdekken en aanpassen aan de situatie van het team en de opdracht. Een mooi voorbeeld van experimenteren en leren.

 

Vervolgens een verrassende rondgang langs de Lean en Scrum activiteiten van Gastlocatie Havensteder door de eigen medewerkers. Ondanks dat op deze locatie van Havensteder alleen administratieve processen plaats vinden wordt er enorm veel visual management gebruikt en wemelt het van de Scrum en Verbeter borden. Een mooi bewijs dat Lean veel verder gaat dan productie bedrijven.

Na de “Gemba walk” heeft Rinus Spoor van Havensteder de deelnemers een taaie case voorgelegd. In kleine teams is gewerkt aan de analyse en aanbevelingen die door Rinus in ontvangst zijn genomen.

We kijken tevreden terug op een geslaagd Lean Community Event waar zeker nog vervolg op gaat komen.

Michel Vlak