CRAFT Telmethode

De CRAFT telmethode ondersteunt voorzitters, stembureauleden en stemmentellers bij de verkiezingen in het veilig, efficiënt, foutloos en transparant stemmen tellen.

U kent het vast: stapels stembiljetten op de vloer, door elkaar heen lopen, veel onrust en vermoeide tellers, onduidelijk wat er waar gebeurt, niet transparant… Een werkwijze met een hoge kans op fouten en hertellingen, soms tot in de vroege ochtenduren.

De afgelopen 5 jaar blijkt bij elke verkiezing dat de CRAFT telmethode al deze problemen voorkomt.

Reacties van gemeenten

“Het tellen ging hartstikke goed! Het zag er super strak en georganiseerd uit. Onze voorzitters hebben de telstraten heel goed “gemanaged”. Wat een verschil met de chaotische beelden uit XXX die op de knieën op de grond aan het tellen waren.”

“Alleen maar lovende woorden over de CRAFT Telmethode”

“Super methode. Super goed bevallen! Veel positieve reacties gekregen van onze stembureauleden!”

“Het CRAFT Telformulier is een uitkomst bij het controleren van de processen verbaal”

“Het was ook in 2021 weer een succes!”

“We hebben alles voorbij zien komen, van de stemmachine tot weer stemmen met potlood. Maar dit is echt veel sneller, veel meer gestructureerd.”

“Weer veel baat gehad bij de CRAFT methode deze verkiezingen.“

“Ook in 2021 blijkt eens te meer weer de waarde van de CRAFT telmethode. Ook onder corona-omstandigheden waarbij de 1,5 meter gewaarborgd moet worden, is deze telmethode een groot succes. Voorzitters, stembureauleden en tellers zweren erbij en ik ook.”

“Geteld met de CRAFT telmethode. Dit is heel goed bevallen. Gestructureerd en geeft rust tijdens de telling. Top?”

“Ruim 3.600 briefstemmen zijn zonder enig verschil geteld!”

“Nooit meer iets anders”

“Super gegaan, veel positieve geluiden van de voorzitters!”

“Met elke verkiezing zijn onze voorzitters steeds vroeger klaar”

“CRAFT is geweldig, kan niet anders zeggen”

“Alleen maar lof over de methode!”

“Het is uitstekend gegaan met de nieuwe telwijze. De uitslag is nog nooit zo snel binnen geweest en ook het invullen van het proces-verbaal was beter dan ooit tevoren. Nog belangrijker is dat stembureauleden/tellers allemaal erg enthousiast waren over de nieuwe telwijze.”

“We gaan voor #GR2022 met de #crafttelmethode. Ging weer super?.”

“Deze telmethode is effectief door haar eenvoud. Een uur eerder klaar.”

“Voor het eerst is er met de CRAFT telmethode geteld en naar volle tevredenheid!”

“CRAFT telmethode was een groot succes! Wat een verademing.”

“Intussen drie jaar ervaring met deze telmethode. Ik kan het aanbevelen. Eerste keer is even wennen, maar je ziet al snel de voordelen.”

“Groot succes, aanrader voor alle gemeenten: CRAFT telmethode!”

“Hartstikke goede training en methode, iedereen enthousiast!”

“Heel blij met deze methode, het telformulier werkt goed om fouten uit het proces verbaal te halen”

“Hartstikke goed, veel sneller klaar! We houden het er in.”

In samenwerking met ervaren stemmentellers ontwikkelde CRAFT Lean Management deze nieuwe werkwijze: een methode om snel, efficiënt én foutloos alle stemmen te tellen. De CRAFT Telmethode is inmiddels in bijna 200 gemeenten in Nederland ingevoerd. Hij wordt sinds 2018 zeer succesvol toegepast bij de verkiezingen voor de gemeenteraden, Provinciale Staten, Waterschappen, het Europese Parlement en de Tweede Kamerverkiezingen.

De ruim 3.700 CRAFT Telmethode gebruikers (voorzitters en stemmentellers) geven een gemiddelde waardering van 8,6!

Foutloos

Overal in het proces hebben we het 4-ogen principe ingebouwd. Door deze controles worden fouten op een vroeg moment in het proces ontdekt en gecorrigeerd. Er vinden diverse checks plaats op blanco en ongeldige stemmen. Met het speciaal ontwikkelde Telformulier verloopt ook het tellen van de stemmen per kandidaat via een gecontroleerd proces.

Efficiënt

Door onze jarenlange ervaring met het stroomlijnen van processen, onze ervaringen bij eerdere verkiezingen en de input van gemeenten hebben we een uitgekiend proces ontwikkeld. Het proces kenmerkt zich door weinig loopbewegingen, duidelijke rolverdeling en een stap voor stap werkwijze. Het motto is dat het papier beweegt langs de sorteerstraten en niet de mens.

Transparant

De discussie over de betrouwbaarheid van de verkiezingen vraagt om maximale transparantie. De heldere structuur en duidelijk afgebakende processtappen van de CRAFT Telmethode, maken het voor de burger perfect inzichtelijk hoe het telproces verloopt.

Actueel

Continu zijn we bezig om de methode te verbeteren. Regelmatig houden we de methode tegen het licht om het verder te optimaliseren. We testen suggesties van voorzitters om te zien wat de toegevoegde waarde kan zijn. Ook voor centrale stemopname hebben wij een optimaal proces ontwikkeld.

Decentrale of Centrale Stemopneming

De CRAFT Telmethode is zowel voor decentrale als centrale stemopneming toepasbaar. Hieronder ziet u ons aanbod voor de decentrale stemopneming. Kiest uw gemeente voor centraal tellen, dan hebben wij een speciale centrale stemopneming (CSO) versie van de CRAFT Telmethode beschikbaar. Hierin gaan wij dieper in op de logistiek, de inrichting van het gemeentelijk stembureau en de aantallen en samenstelling van de telteams voor een optimale inzet van mensen en middelen.

Workshop CRAFT Telmethode

De CRAFT Telmethode workshop maakt voorzitters op praktische wijze vertrouwd met deze unieke werkwijze. Door middel van een simulatie doorlopen de deelnemers tot in detail het sorteer- en telproces in alle onderdelen: vanaf het inrichten van de ruimte tot en met het tellen van kandidaten en een foutloze registratie. Daarnaast geven we veel aandacht aan de rol van de voorzitter in dit proces.

Wij verzorgen deze workshop in aanloop naar de verkiezingen aan groepen telleiders en voorzitters van stembureaus binnen de gemeente.

Opfristrainingen

Voor voorzitters die al getraind zijn door CRAFT Lean Management organiseren we in aanloop naar nieuwe verkiezingen een online opfriscursus. In deze interactieve workshop behandelen we de laatste updates van de CRAFT Telmethode en besteden we extra aandacht aan de specifieke aandachtspunten voor de eerstkomende verkiezing (bijvoorbeeld corona-maatregelen in het sorteer- en telproces). Daarnaast kunnen er meteen gemeente-specifieke details worden besproken.

Instructievideo’s

CRAFT Lean Management heeft twee instructievideo’s ontwikkeld voor stemmentellers en voor voorzitters. Gemeenten die een licentie voor de CRAFT Telmethode hebben, kunnen onze instructievideo’s aanschaffen in aanloop naar de verkiezingen.

E-learning

In samenwerking met de leveranciers van e-learning pakketten rondom de verkiezingen hebben wij een specifieke module over de CRAFT Telmethode ontwikkeld. Deze module is uitsluitend beschikbaar als e-learning voor gemeenten waarvan de voorzitters bij ons de workshop hebben gevolgd. De e-learning dient als ondersteuning van de voorzitters en als instructiemiddel voor stemmentellers.

CRAFT Lean Projectmanagement Verkiezingen

Verkiezingen vragen veel van de projectleider en het projectteam naast het gewone werk. Bij de laatste verkiezingen kwamen nog veel last-minute wijzigingen van het ministerie van BZK. Dit betekent snel schakelen en tegelijkertijd het overzicht bewaren. CRAFT Lean Management ontwikkelde een praktische training van projectleiders en projectteams om deze complexiteit goed te kunnen managen. Kijk hier voor meer informatie.

Jaarlijkse updates

Lean staat voor continu verbeteren, dus evalueren wij de CRAFT Telmethode continu en voeren verbeteringen door in de werkwijze, de instructies en het telformulier. Daarnaast houden we nieuwe wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten om de methode en de instructies te actualiseren.

De updates worden in de opfristrainingen met de voorzitters gedeeld.

Tarieven en abonnementen

Wij maken graag een passende offerte voor u op, gebaseerd op het aantal (plaatsvervangende) voorzitters. In de offerte nemen wij ook de mogelijkheid op voor het afsluiten van een abonnement, zodat u voor de komende jaren verzekerd bent van de meest actuele (opfris-)trainingen en video’s. Abonnementshouders krijgen 10% korting op de basistarieven.

Wilt u een offerte ontvangen, neem dan contact op of gebruik ons contactformulier.

Webinars en Trainingsdata

Op dinsdag 22 augustus 2023 van 10:00 tot 11:00 uur organiseren we een webinar met informatie over de CRAFT Telmethode voor nieuwe gemeenten. U kunt zich hier aanmelden.

Wij zijn ook aanwezig op de informatiebijeenkomsten van StembureauSucces, TSA en SEP en het NVVB Jaarcongres.

Voor het plannen van incompany trainingen kunt u contact met ons opnemen. De trainingen kunnen in de ochtend, middag en avond verzorgd worden.

Contactformulier