Slide backgroundCRAFT Lean Management - Letting Value Flow

Disclaimer

Copyright © CRAFT Lean Management

De website van CRAFT Lean Management wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. CRAFT Lean Management streeft naar juistheid, actualiteit en volledigheid van alle informatie, producten en diensten op deze website. CRAFT Lean Management garandeert echter niet dat de inhoud van CRAFT Lean Management-website juist of volledig is.

Ondanks alle aan de samenstelling van de CRAFT Lean Management-website bestede zorg, kan noch de redactie, noch CRAFT Lean Management aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze website zou kunnen voorkomen of voor de gevolgen van het gebruik van de CRAFT Lean Management-website. Ook is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het onverhoopt niet beschikbaar zijn van deze website. CRAFT Lean Management aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen vanaf of die verwijzen naar de CRAFT Lean Management-website.