Doorlooptijdverkorting bestuurlijke besluitvorming

‘Een verbetermethode op basis van Lean principes’

Door Bert Koekkoek, Lean coach gemeente Nijkerk en drs. Peter de Beurs, partner CRAFT Lean Management.

Gemeentelijke bestuurlijke besluitvormingsprocessen kunnen complex zijn en lange doorlooptijden hebben waar veel afdelingen, personen en systemen bij betrokken zijn. Doorlooptijden van 40 dagen voor besluitvorming in het college van B&W tot 60 dagen voor de gemeenteraad zijn geen uitzondering.

Daarnaast wordt door bestuurders vaak uitgesproken dat de kwaliteit van de besluitvorming ‘beter’ kan waarbij  niet altijd duidelijk is wat daarmee bedoeld wordt omdat inzicht in de totale keten van het besluitvormingsproces meestal ontbreekt. Vanuit de optiek van de gemeenteraad of het college van B&W is doorlooptijd een van de belangrijkste te overwinnen obstakels. Nijkerk is een van de gemeenten die deze uitdaging heeft opgepakt.

Lees meer >