Evaluatie CRAFT Telmethode Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Na afloop van de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 hebben we een enquête verstuurd aan de gemeenten, met het verzoek deze door te zetten naar hun stembureauleden en voorzitters. Met gepaste trots willen wij de resultaten delen.

Van de 143 gemeenten die de CRAFT Telmethode gebruiken, hebben 96 gemeenten deelgenomen aan de enquête (sommige gemeenten hadden al een eigen vragenlijst uitgezet). De totaal 3.772 respondenten hebben een enorme input geleverd waarmee wij hard aan de slag zijn om te verwerken in de versie voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en Waterschappen in 2023. Daarnaast werken wij aan de nieuwe uitdagingen die voortkomen uit de nieuwe Kieswet en de toenemende vraag naar centrale stemopname (CSO). Vanuit Lean optiek zijn hier mooie, foutvrije oplossingen voor te bedenken.

 

Foutvrij, fysiek minder belastend en snel
Wij claimen altijd dat de CRAFT Telmethode bijdraagt aan een foutvrij, fysiek minder belastend en snel telproces. Uit de enquête blijkt dat de respondenten dat onderschrijven. Ruim 85% vindt dat de methode een positieve invloed heeft op de snelheid en het verminderen van fouten. Foutvrij werken wordt met het oog op de nieuwe Kieswet nog relevanter voor gemeenten om hertellingen op een gemeentelijk stembureau te voorkomen.

Wat betreft de fysieke belasting ligt het percentage iets lager (80%). Dit heeft waarschijnlijk te maken met de incomplete inrichting van de tellocaties, waardoor tellers toch op de grond moesten werken. In de aanloop naar de volgende verkiezingen zullen wij nog meer benadrukken dat er bijvoorbeeld voldoende tafels beschikbaar zijn op de tellocaties.

     

 

Waardering
Totaal geeft 87% van de respondenten de CRAFT Telmethode een cijfer van 8 of hoger (gemiddeld een 8,5). Op de vraag of zij de CRAFT Telmethode aan andere gemeenten zouden aanbevelen ligt dit cijfer zelfs nog iets hoger (gemiddeld een 8,7).

Wij hopen dan ook dat de aanbevelingen andere gemeenten inspireren om voor de CRAFT Telmethode te kiezen. 

Trainingen en Instructie
Wij streven naar een veelvoud aan trainings- en instructiemogelijkheden. Zo kennen wij de klassikale trainingen, de online opfriscursussen, de instructievideo’s en werken wij met diverse aanbieders van e-learning pakketten voor stembureauleden en voorzitters waarvoor wij de content leveren.

Wij hebben gevraagd deze verschillende trainingen te beoordelen. Hieruit komen de volgende resultaten:

Klassikale trainingen

De waardering voor de klassikale trainingen is zeer hoog. Van de cursisten beoordeelt 94% deze als goed of zelfs uitstekend. Deze geluiden horen onze trainers ook na afloop van de trainingen (meestal na enige scepsis vooraf over wat de CRAFT Telmethode gaat brengen). Onze trainers weten met de combinatie van theorie en het praktisch oefenen met stembiljetten en telformulieren de cursisten te overtuigen van de kwaliteit van onze telmethode.

Online opfriscursussen
Voor gemeenten die de methode al eerder hebben aangeschaft, organiseren wij online opfriscursussen. Hiervan waardeert 81% van de cursisten de training als goed of uitstekend. Wij denken dat de lagere interactiemogelijkheden en de onbekendheid met online trainingen een rol speelt in de waardering. Toch is slechts een zeer klein percentage minder tevreden met deze trainingsmogelijkheid. Voor ons is het wel reden om bij de volgende verkiezingen ook klassikaal opfristrainingen te gaan verzorgen.

 

Instructievideo’s
De instructievideo’s voor de voorzitters en de stemmentellers worden eveneens hoog gewaardeerd. De video’s zijn met name bedoeld als een reminder voor voorzitters die al een training hebben gevolgd en voor stemmentellers die met de methode moeten werken. Door nogmaals in beeld te krijgen wat er in de cursus geleerd is, staat de CRAFT Telmethode weer scherp op het netvlies. Voor de stemmentellers helpt de video bij het visualiseren van wat er van hen verwacht wordt.

E-learning
CRAFT Lean Management werkt samen met diverse leveranciers van e-learning pakketten, zoals KCM, SEP, TSA en Segment. Wij leveren de content aan die door de leveranciers wordt verwerkt in hun e-learning pakket. Deze vraag is dus eigenlijk zeer algemeen, maar gelukkig zien we wel een positief beeld. We zien dat ook hier de (de bekendheid met de) techniek een rol speelt in de beoordeling. Immers als het pakket niet doet wat je verwacht, daalt de waardering.

 

Respondenten
Tot slot nog een korte toelichting op de enquête. De respondenten waren met name de voorzitters/telleiders en de stembureauleden en stemmentellers. Zij zijn degenen die de methode dus daadwerkelijk in de praktijk hebben toegepast op 16 en 17 maart 2022.

De enquête geeft ons mooie inzichten over waar wij de methode nog verder kunnen verbeteren. Wij nemen de vele suggesties zorgvuldig door en verwerken ze in de versie voor 2023 in combinatie met de nieuwe Kieswet. Wij kunnen op basis van de antwoorden ook concluderen dat opfristrainingen echt noodzakelijk zijn om de kennis van de voorzitters weer op peil te brengen.

De deelnemende gemeenten kunnen de antwoorden van hun respondenten ontvangen, zodat eventuele lokale problemen (zoals te weinig bordjes of tafels) kunnen worden opgelost.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dirk Jan Bakker – 06 2762 1747 – dirkjanbakker@craftlean.com
Joyce Saris – 06 5271 6411 – joycesaris@craftlean.com