Facilitating Lean Problem Solving

– Door  Ruud van de Sterren –

Zodra je Lean in de praktijk brengt, loop je er zeker tegenaan: Problem Solving.
Lean beschikt over een aantal
methoden om met Problem Solving aan de slag te gaan, zoals PDCA, het A3 rapport en de KATA-verbeterroutine.  In de training Facilitating Lean Problem Solving leer je deze technieken en pas je ze direct toe in je eigen werkomgeving.

De inhoud Facilitating Lean Problem Solving:

Lean Problem Solving richt zich op het A3-denken en in het bijzonder op het analyseren van het probleem. Zodra je Problem Solving binnen jouw organisatie in de praktijk gaat brengen, komen er enkele praktische vragen naar voren:

  • Hoe voer ik praktische een effectieve analyses uit?
  • Kan ik dat alleen of heb ik een team nodig?
  • Wie zitten in dat team en waarom deze teamleden?
  • Waar moet ik  rekening mee houden?
  • Wat moet ik organiseren en wat is mijn rol (als facilitator?)
  • En uiteindelijk: mijn team en ik zijn eruit, maar hoe breng ik dit in de organisatie?

Belang:

Lean Problem Solving is de ruggengraat van een lerende en verbeterende organisatie. Deze methode garandeert dat de maatregelen die je neemt onderbouwd zijn met feiten en een relatie hebben met het probleem dat zich voordoet. Zo voorkom je verspilling van Ressources in de vorm van geld, maar nog belangrijker in de vorm van tijd.

Opleiding:

CRAFT heeft een training ontwikkeld waarmee je in detail de stappen van Problem Solving doorloopt:
Proces, Meetbaarheid, Root Cause Analyses, de feitelijke onderbouwing en de invoering van maatregelen. Jij leert om een proces te beoordelen, problemen te identificeren, de juiste (tegen)maatregelen te bepalen en deze gerealiseerd te krijgen. En dat alles inclusief de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn: een team formeren, communicatie in de organisatie organiseren en rekening houden met interne gevoeligheden.

Opleidingsvormen:

Er zijn twee mogelijkheden om deze training te volgen:

  • Intern: De training verdeeld over twee dagen op jouw eigen locatie gegeven.
  • Extern: Klassikale training op een externe locatie in de omgeving van Rotterdam.

Beide vormen worden afgesloten met het doorlopen van een praktijkopdracht die leidt tot een deelcertificaat van de Liker Lean Academy.

Nieuw in ontwikkeling:

Geheel Corona proof is er momenteel ook een Online training beschikbaar.  Deze training bestaat uit 3 sessies van 4 uur in 3 opeenvolgende weken. Iedere sessie leidt tot specifieke praktijkopdracht in jouw eigen werkomgeving met persoonlijke coaching. Deze combinatie van training, praktijk en coaching garandeert de effectiviteit en leidt direct tot resultaat.
Aan het einde van de training ontvang je een deelcertificaat van de Liker Lean Academy

Online trainingen:
deze starten in januari 2021. Agenda >>

Gratis Webinar:
Op 5 januari is er een gratis Webinar waarin de inhoud, leerdoelen en werkvorm van de training zullen worden toegelicht. Inschrijven via Agenda>>

Klassikale trainingen:
informatie over de klassikale training Lean Problem Solving:  informatie>>

Voor meer informatie:
Ruud van der Sterren, 06 1509 5540 , ruudvandersterren@craftlean.com