Lean Green Belt Training

LEAN principes en methoden zelfstandig toepassen

In de Lean Green Belt training maakt je kennis met de belangrijkste Lean principes en werkmethoden. Je leert deze kennis inzetten ter verbetering van bedrijfsprocessen en werkmethoden. Einddoel van de training is dat je Lean zelfstandig of samen met een verbeterteam kan toepassen in je eigen werkomgeving.

LEAN Denken én Doen

Dat is het uitgangspunt van deze Green Belt Training van de Liker Lean Academy. Doel is om daadwerkelijk zélf de Lean principes toe te passen in uw eigen werkomgeving.

Tijdens de 6  klassikale trainingsdagen leer je de theorie én praktijktoepassingen. Middels  E-learning-toetsen check je jouw Lean kennis. En in de perioden tussen de modules werkt je samen met jouw team aan verbetertrajecten en specifieke opdrachten.  Je analyseert problemen, implementeert tegenmaatregelen en bereikt meetbare resultaten op basis van Plan-Do-Check-Act. De trainers van de Liker Lean Academy geven je feedback over de inhoudelijke en procesmatige aanpak van deze opdrachten.

Modulaire opbouw

De Lean Yellow Belt is onderdeel van het modulaire trainingsprogramma van de Liker Lean Academy. Dat betekent enerzijds dat je halverwege mag aanhaken bij de Green Belt Training na het succesvol behalen van het Yellow Belt Certificaat.

En anderzijds dat je na het behalen van het Green Belt certificaat, direct of in een later stadium middels vier aanvullende trainingsdagen de Black Belt certificering kan behalen.

Doelgroep

Je wilt aan de slag wil met het verbeteren van resultaten, verhogen van klanttevredenheid, stroomlijnen van bedrijfsprocessen, oplossen van problemen of wegnemen van verspillingen.

Dan is de Lean Green Belt Training bijzonder geschikt voor jouw. Je leert om de Lean principes intensief te gaan gebruiken bij het dagelijks verbeteren van jouw werkomgeving, zelfstandig of samen met het verbeterteam waar u deel van uitmaakt.

Brochure Green Belt Downloaden:

Resultaat

  • Kennis en begrip van de Lean principes en het toepassen daarvan
  • Herkennen van de Lean kansen om bedrijfsprocessen te verbeteren
  • De belangrijkste Lean tools leren gebruiken
  • Het onderkennen van belangrijke succesfactoren voor Lean implementatie
  • Problemen definiëren en deze gestructureerd aanpakken
  • Bijdragen aan Lean events, Kaizen Events en Verbeterteams
  • Direct meetbare resultaten t.a.v productiviteit, doorlooptijd en/of kwaliteit
  • Besparingen die vaak een veelvoud zijn van de investeringen in deze leergang.
  • Internationale Lean Green Belt Certificaat van de Liker Lean Academy

Praktische gegevens

Trainingsdata: Neem contact op met een van onze trainers (Ton Hodes 06 2036 0975 / Michael Taen 06 1595 9221) of raadpleeg onze trainingsagenda

Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 14 personen

Investering:
> Externe Green Belt training: € 3.750,- per deelnemer excl. BTW
> Incompany Green Belt training:  € 3.250,-  oer deelnemer excl. BTW
> Upgrade na Yellow Belt Training: € 2.250,- per deelnemer excl. BTW

Dit is inclusief:
> Resultaten in uw eigen werkomgeving die deze investering vaak in veelvoud overtreffen.
> Persoonlijke begeleiding en feedback
> Internationaal Lean Green Belt Certificaat van de Liker Lean Academy.
> Trainingsmaterialen in cursusmap en digitaal
> E-learning van de Liker Lean Academy met achtergrondinformatie en toetsvragen
> Koffie- en lunch arrangement

Informatie:  Ton Hodes 06 2036 0975 / Michael Taen 06 1595 9221 / ons contactformulier.

Aanmelding: telefonisch 06 2188 8520 of via ons Inschrijfformulier