Intelligent Lockdown en Nieuwe Routines

(door Dirk Jan Bakker, Partner CRAFT Lean Management)

Zelfcoaching Methode 

Begin maart startte ik met een nieuwe groep cursisten aan de CRAFT Zelfcoaching training. Eén van de onderdelen van de CRAFT Zelfcoaching methode is het werken aan je routines. Om te beginnen kijk je naar bestaande routines in jouw dag- en weekpatroon. Daarvan bepaal je of het positieve of negatieve routines zijn. Positieve routines zijn activiteiten die bijdragen aan het bereiken van jouw persoonlijke doelen (bijvoorbeeld sporten of studeren). Negatieve routines zijn handelingen die je wel doet, maar eigenlijk liever niet zou willen doen omdat ze geen bijdrage aan je doelen leveren en/of een negatief effect hebben op je gezondheid of beschikbare tijd (roken, te veel TV kijken). In de CRAFT Zelfcoaching methode werk je aan het stopzetten van de negatieve routines en het aanleren van nieuwe, positieve routines.

Nieuwe routines

Vlak na de eerst trainingsdag kondigde de overheid de ‘intelligent lockdown’ af. Ineens werden we geconfronteerd met een reeks nieuwe uitdagingen, zowel in het werk als in de privésfeer. Het is interessant te zien hoe dit ook weer aanmoedigt tot het herformuleren van onze routines. Om maar een voorbeeld te noemen, mijn sportschool ging dicht en ik moest een thuistraining bedenken. Omdat ik voornamelijk groepslessen volg was ik gewend aan vaste tijdstippen in de week wanneer ik naar de sportschool ging. Nu moest ik een nieuwe routine inbouwen, zelf bepalen wat een goed moment op de dag is en een plek in huis en materialen verzamelen om mijn workout te kunnen doen. Door het verplicht thuiswerken werd ook mijn woon-werkverkeer geminimaliseerd, waardoor er ineens 1,5 tot 2 uur tijd per dag beschikbaar komt. Ook daar moet je een zinvolle invulling aan geven. Dit heb ik onder meer gedaan door te werken aan het boek over Lean Leiderschap met Ton Hodes en hier routinematig twee uur per dag aan te besteden. Kortom, mijn Harada Agenda is significant omgegooid door nieuwe routines in bouwen.

Een ander aspect van de CRAFT Zelfcoaching is om met een of meerdere van jouw routines ook een onbaatzuchtige bijdrage te leveren aan de maatschappij. Zo raapt een goede vriendin van mij elke dag minimaal 10 stuks zwerfvuil op van de straat. De intelligent lockdown laat zien dat ook hier snel nieuwe routines zijn ontstaan, bijvoorbeeld het boodschappen doen voor de buurvrouw in quarantaine of het bellen van die eenzame tante.

Online sessies

Wat de training betreft zijn we overgestapt naar online sessies, zodat iedereen voorgang kan blijven maken. Voor de meeste mensen is dat een nieuwe ervaring, maar we zien dat iedereen hier langzamerhand behendiger in wordt. Hetzelfde geldt voor onze e-learning pakketten. De intelligent lockdown biedt vele mogelijkheden om een positieve routine (zoals studeren) op te pakken. In je eigen tijd en tempo werk je aan jouw ontwikkeling en kom je krachtiger uit de crisis.

 

Lees ook het artikel van Ton Hodes ‘De ontwikkeling van Manager naar Lean Leider begint met leidinggeven aan jezelf’ over het boek dat Ton en ik aan het schrijven zijn. Je treft het elders op onze website <Lees meer>.  Het plaatst het werken aan je routines in een bredere context en laat zien dat het een begin kan zijn van intensief leertraject.

Dirk Jan Bakker
dirkjanbakker@craftlean.com
06 2762 1747