watergolf-craft-lean

Lean Assessment: Toets uw Lean Ontwikkeling

Hoe vordert u in uw Lean ontwikkeling? Onze Lean assessment geeft u direct antwoord: uw huidige status, uw positie ten opzichte van andere spelers in uw branche en uw ontwikkelingsmogelijkheden in de toekomst.
De gratis deelname aan deze Lean Assessment verloopt als volgt:

  1. Na inschrijving via onderstaande link ontvangt u een login, een wachtwoord en aansluitend een activeringscode.
  2. Vervolgens vult u de vragenlijsten in en geeft eventueel aanvullende uitleg.
  3. Enkele overzichtelijke  rapporten vergelijken uw situatie met andere partijen in uw branche: uw sterke punten en uw uitdagingen zijn direct zichtbaar.
  4. Door het perriodiek invullen van de vragenlijsten krijgt u vervolgens een helder beeld van uw Lean ontwikkeling.

Opmerking: Uw account is gekoppeld aan uw e-mail adres en per adres kan er één account aangemaakt worden. Binnen een organisatie mogen wel meerdere personen een account aanmaken.

Aanmelden voor een Lean Assessment

Inloggen op uw Lean Assessment acount