origamie-craft-lean

CRAFT Lean Consultancy & Coaching

Lean implementatieprogramma 4grootIedere Lean transformatie heeft zijn eigen unieke verloop: zowel de stappen die gezet worden alsook de timing. De ervaren Lean professionals van CRAFT Lean Management begeleiden u in het gehele transformatieproces en geven u inhoudelijk ondersteuning. Begeleiding afgestemd op de aanwezige kennis en ervaring, uw behoefte aan ondersteuning én de beschikbare tijd en mensen in uw organisatie.

Door onze brede kennis en ervaring met Lean, kunnen wij elke organisatie helpen op hun weg naar Lean zelfstandigheid. Onze aanpak is gebaseerd op Lean in zijn meest oorspronkelijke vorm zoals in de jaren 50 ontwikkeld door Toyota Motor Corporation en beschreven door Prof. Jeffrey K.Liker. Die Lean transformatie gaat veel verder dan alleen procesverbeteringen. Deze CRAFT-aanpak is gebaseerd op de 4 basiselementen: Strategie ontwikkelen & Sturen / Realiseren & Implementeren / Opleiden & Training /  Verbetercultuur ontwikkelen & Verankeren.

Lean inbedden in de lange termijn strategie van uw organisatie, blijvend continu verbeteren, respect en uitdaging voor alle betrokkenen, inclusief toeleveranciers, dat zijn de principes die lerende Lean organisaties succesvol maken. De voortdurende focus op de kwaliteit en snelheid van het leren maakt CRAFT Lean Management uniek.

Kaizen-traject en Lean Yellow Belt opleiding bij Signature Brand, USA

Lean introductie & Value Stream Mapping week bij Hero Spain

Kaizen-traject ABNAMRO & DHL: documenten eerder leveren

Collaborative planning (Pull planning) bij IHC-merwede

Aanpak: Lean direkt toepassen

Onze werkwijze kenmerkt zich door het direct toepassen van de Lean principes in uw eigen werkomgeving. Wij dragen niet alleen de kennis over, maar begeleiden en coachen vooral bij de toepassing daarvan. Lean leren door het direct toe te passen. Dat levert ook direct meetbare resultaten en versterkt het leerproces.

CRAFT Lean Management leert opdrachtgevers hoe ze moeten verbeteren. Daardoor kunnen zij dit blijven herhalen en toepassen op steeds weer andere problematieken. Het effect is een continue verbetering van kwaliteit, productiviteit en stabiliteit.

Wij leren uw organisatie de Lean instrumenten zelf te gebruiken en vervolgens ook zelf met de beste oplossingen te komen ter verbetering van uw bedrijfsprocessen. Gebruik maken van de aanwezige kennis is cruciaal voor praktische en snelle oplossingen. En het betrekken van medewerkers bij probleemoplossing zorgt bovendien voor een inspirerende en motiverende werkomgeving.

Scala aan methodes en events

De aanpak van CRAFT Lean Management richt  zich vooral op de daadwerkelijke toepassing van Lean in de praktijk van uw specifieke organisatie. Om aan die benadering vorm en inhoud te geven hebben we een uitgebreid scala aan werkmethoden en events .

CRAFT consultants hebben ruime ervaring in het toepassen van de vele Lean methoden en tools waarvan een aantal belangrijke hierna kort worden beschreven. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Uiteraard bepalen wij vooraf in overleg met u welke benadering in uw organisatie op dat moment het meest geschikt is. Ook is het mogelijk om speciaal voor uw organisatie een combinatietraject samen te stellen.

Het Hoshin Kanri Proces

In het hart van Lean bevindt zich Hoshin Kanri. Dit is de Lean methode waarmee u verbinding maakt tussen uw strategisch plannen, concrete verbeterprojecten en de resultaten daarvan. Hoshin Kanri geeft focus op uw strategisch keuzes en structureert organisatie-leren. Dat brengt uw organisatie naar een steeds hoger Lean niveau. Kenmerkend en cruciaal voor succes van Hoshin Kanri is een gestandaardiseerde, visueel krachtige rapportage en projectmanagement structuur.

Hoshin Kanri gebruikt daarvoor twee belangrijke instrumenten. Door middel van de X-matrix wordt het strategische plan in de vorm van projecten en resultaten helder uitgewerkt. En daarnaast helpt het A3-rapport de multidisciplinaire verbeterteams bij het op de juiste manier doorlopen van de Plan-Do-Check-Act cyclus. CRAFT Constultants zijn experts in Hoshin Kanri. Middels training, begeleiding en onze Hoshin Kanri toolkit, worden doorlooptijd, kosten en kwaliteit door de totale organisatie radicaal verbeterd. Belangrijker nog: er wordt een fundament gelegd waardoor dit ieder jaar herhaald kan worden.

Value Stream Mapping

CRAFT Consultants behoren tot de meest ervaren begeleiders van Value Stream Mapping workshops in Europa. Vrijwel iedere Lean transformatie begint met het in kaart brengen van de huidige situatie en het ontwikkelen van de gewenste toekomstige situatie voor de belangrijkste waardestromen in de organisatie. Dit kan alleen worden gedaan samen met de betrokken medewerkers en managers. Zij kennen alle processen en hebben de sleutel in handen voor het ontwikkelen én realiseren van het veranderingsproces.

Het leggen van een ambitieuze maar realistische en meetbare basis in de vorm van een visie op deze waardestromen, zowel voor wat betreft de huidige situatie als voor de toekomstige situatie, maakt dat CRAFT trajecten zo succesvol verlopen. In een gestandaardiseerd programma van 5 dagen wordt niet alleen een visie ontwikkeld maar worden de resultaten per onderdeel van de waardestroom helder en meetbaar gestructureerd en wordt een solide actieplanning gemaakt.

Rapid Improvement Events

De Rapid Improvement Events van CRAFT Lean Management (ook wel Kaizen events genoemd) kennen een vast verloop van 3 weken voorbereiding, 1 week van radicale verbetering en 3 weken van nazorg. In de 3 weken voorbereiding wordt het team gevormd en worden doelen geformuleerd in lijn met de visie. Deze visiekomst vaak voort uit een eerder gemaakte Value Stream Map op strategisch niveau. Iedereen wordt geïnformeerd en betrokken bij het event over 3 weken.

Gedurende 1 week wordt een radicale verbetering vorm gegeven. Het versnellen van doorlooptijden met 90%, het verbeteren van de productiviteit met 100%, etc. zijn daarbij geen uitzondering. Het eindresultaat op vrijdag is een overzicht van meetbare verbeteringen en een gestandaardiseerde werkomgeving om deze te borgen.

In de nazorg fase zorgt de CRAFT Lean Management werkwijze ervoor dat afwijkingen van standaarden en behaalde resultaten direct worden vastgesteld en gecorrigeerd. de KATA-verbeterroutine speelt hierbij een belangrijke rol. Dat is het begin van Continu Verbeteren.

Continu Verbeteren

De eindfase van een Lean transformatie is het ontwikkelen van een structuur én cultuur van Continu Verbeteren. Deze ontwikkeling is cruciaal en ligt bij CRAFT Lean Management besloten in iedere workshop, training en Rapid Improvement event. De KATA verbeter- en coachingroutine speelt daarbij een belangrijke rol. Deze routine zorgt ervoor dat verbeteren en coachen net zo normaal en net zo weinig energie kost als gewone werkzaamheden. Alleen daarin gaat verbeteren een dagelijkse rol spelen van betekenis.

Veel Lean Transformatie programma’s zijn gericht op implementatie van Lean tools en instrumenten zonder te beseffen dat deze allemaal voortgekomen zijn uit een leer cultuur van continu verbeteren. CRAFT consultants trainen en begeleiden de leidinggevenden en hun teams op de werkvloer. Daarbij wordt sterk gelet op houding, kennis en vaardigheden. Feitelijke communicatie, samenwerking, denken in mogelijkheden en actiegerichtheid zijn belangrijke aandachtspunten.