Lean Leiderschap bij Haverstede

Lean leiderschap bij Havensteder

Woningcorporatie Havensteder in Rotterdam werkt sinds twee jaar samen met CRAFT Lean Management aan het dagelijks verbeteren van de bedrijfsprocessen. De methode ‘Lean’ wordt ingezet om sneller, efficiënter en klantgerichter te werken. In de Lean strategie staat de eindgebruiker centraal. Bij een woningcorporatie is dat de huurder. Bedrijfsprocessen binnen Havensteder gaan soepeler en efficiënter verlopen door de verspillingen eruit te halen. Zo worden kosten teruggebracht en ontstaat er meer waarde voor de huurder.

Een goed voorbeeld is de leegstandtijd tussen twee verhuringen. Deze is inmiddels teruggebracht van 70 naar 30 dagen. Huizen staan minder lang leeg, huurders kunnen eerder in hun woning trekken en de kosten van leegstand zijn aanzienlijk lager. Dat geld kan Havensteder besteden aan bijvoorbeeld woningonderhoud.

Waarom koos Havensteder voor Lean?

Rinus Kroon (directeur Financiën & Middelen) in gesprek met Ton Hodes Partner van CRAFT Lean Management: “Toen we drie jaar geleden startten waren kostenreductie en de wens om processen efficiënter te laten verlopen de belangrijkste reden. We hadden als bedrijf al ervaring met keten-integratie, met name in nieuwbouw en grootschalig onderhoud. Daarvan hadden we geleerd dat we met aannemers veel slimmer en sneller, tegen lagere kosten konden werken als we het proces op een andere manier inrichtten. Dat wilden we intern ook doen. Processen logischer stroomlijnen, dubbelingen eruit halen en zaken beter op elkaar afstemmen.”

Ton Hodes: “Havensteder vroeg ons erbij omdat wij inzetten op het borgen van een leercultuur; op het continu verbeteren. Het is van belang om dit structureel te borgen in de organisatie, anders ben je snel geneigd om weer in oude routines te vervallen. Hierdoor gaan gerealiseerde verbeteringen vaak weer verloren. Ook continue verbeteren is een routine, een gewoonte die je moet ontwikkelen. Daarvoor moet je eerst oude routines afleren.”

Waar staat Havensteder nu als het gaat om continu verbeteren?

Ton: “Op dit moment hebben alle leidinggevenden een basistraining gehad. Zij werken met hun team volgens de methode van continu verbeteren. Daarbij gebruiken ze verbeterinstrumenten zoals visualiseringsborden waarop werkstromen en verbeterpunten in kaart zijn gebracht. Verbeterprojecten worden niet meer eenmalig beet gepakt, maar krijgen ritme en continuïteit; dagelijks verbeteren dus.
Wat ik het meest opvallend vind, is dat de verbeteringen geen bureau-activiteiten zijn. Ze ontstaan in gesprek van leiders met medewerkers.”

Rinus: “We proberen verbeteringen al doende uit, we gaan niet van te voren alles helemaal uitdenken. We zetten stapjes en kijken wat het effect daarvan is. Als het lukt, dan gaan we het voortaan zo doen. De projecten worden binnen afdelingen beetgepakt. Dat gaat goed en levert resultaten op. Afdeling overstijgend doen we het vaak nog op een traditionele manier. Dat is de volgende stap die we gaan maken.”