bouw-craft-lean

Lean inzetbaar in elke branche

De maakindustrie is niet meer het unieke domein voor toepassing van Lean. De consultants van CRAFT Lean Management hebben zich vanaf het begin toegelegd op het doorvertalen van de principes in andere bedrijfstakken.

In de afgelopen 10 jaar hebben wij succesvolle Lean implementaties uitgevoerd binnen zeer verschillende bedrijfstakken met zowel seriematige als projectmatige bedrijfsprocessen, en zowel in industriële omgevingen als ook in de administratieve sector en de dienstverlening.  Deze grote diversiteit waarborgt een interessante waardevoller kruisbestuivingen ten aanzien van kennis en ervaring in het toepassen en ontwikkelen van Lean.  Daar profiteren onze opdrachtgevers van.

Industrie & Assemblage

De oorsprong van Lean ligt in de maakindustrie en vanzelfsprekend werkt CRAFT Lean Management bij vele opdrachtgevers in deze bedrijfstak. We werken zowel in de maak-industrie als ook in de proces-industrie.

Het scala van opdrachtgevers loopt van kantoormeubelen (Ahrend) tot vliegtuigmaaltijden (MARFO) of fruitsappen (Hero) en van drinkwater (PWN en Vitens) tot energie (NUON en AVR).

Service & Dienstverlening

Een bron van ergernis is wacht. Of dat nu is wachten op je beurt, of eindeloos wacht op een bepaald antwoord of lange verwerkingstijd. Het blijft een verspilling van tijd en je kunt als klant niet verder. Veel ondernemingen willen op dat punt hun klanten beter van dienst zijn. Het toepassen van Lean principes tools en methoden blijkt ook in de dienstverlening zeer effectief en krachtig.

CRAFT Lean Management begeleidt ook in deze branche een groot aantal klanten zoals o.a. CARE Schadeservice, HERTZ Autoverhuur, HAVENSTEDER woningcorporatie, FONTYS hogeschool,  bij het verbeteren en versnellen van hun bedrijfsprocessen.

Constructie & Bouwsector

Het toepassen van Lean in de bouwbranche is al jaren een groot succes. En de vonk slaat over naar steeds meer bedrijven. CRAFT Lean Management heeft vele bouwbedrijven en onderaannemers begeleid bij het invoeren van een Pull Planning, Scrum en vele andere Lean tools zoals Visueel Management, 5S-werkplekorganisatie en Single Piece Flow op de bouwplaats.

LEES MEER >>

Publieke sector & Zorg

Bij bezuinigen denkt men vaak aan schrappen, privatiseren of uitbesteden van diensten. Lean biedt een andere kijk op uitvoerende- en beleidsmatige processen binnen de dienstverlening, de overheid en de gezondheidszorg met een focus op het verbeteren van de werkmethoden en en het reduceren van de doorlooptijden.

CRAFT Lean Management begeleidt overheidsdiensten op het gebied van vergunningverlening, uitkeringen en re-integratie, verkiezingen en stemmentellen, bestemmingsplannen, gebiedsontwikkeling, enz.  En ook in de gezondheidssector hebben wij een groot aantal opdrachtgevers begeleid naar hogere efficiency en betere resultaten.

Transport & Logistiek

Logistieke processen omvatten vanzelfsprekend transport. De vraag is welke activiteiten in de keten van transport, opslag en overslag daadwerkelijk waarde toevoegen voor de opdrachtgever. Een heroriëntatie op de supply chain op basis van Lean leidt tot verrassende inzichten en verbetermogelijkheden.

Inmiddels hebben KLM Catering Services, de Van Gansewinkel Groep (AVR), NUON Inkoop & Logistiek en Marfo met CRAFT Lean Management samengewerkt om hun logistieke processen Lean aan te pakken en aanzienlijk te verbeteren.

Engineering & Maintenance

Projecten kenmerken zich door onvoorspelbaarheid in budget, opleverdatum en resultaat. Het gevolg is ingecalculeerde buffers en doorlooptijden langer zijn dan noodzakelijk. Vele partijen werken samen en zijn van elkaar afhankelijk. Lean Project Management en Agile methoden zoals Scrum, elimineren onnodige buffers en introduceren flexibiliteit met behoud van de voortgang en resultaat. Hogere kwaliteit, meer klanttevredenheid, tijdige oplevering en lagere faalkosten zijn het gevolg.

CRAFT Lean Management is ingezet bij projectmatige processen zoals inrichtingsplannen voor gemeentes, productontwikkeling en off-shore projecten. Enkele opdrachtgevers zijn Shell, Philips Drachten, IHC, Heerema, Cofely, en Haskoning DHV.