Lean Strategie

De Lean strategie betekent: ‘letting value flow’ ofwel; laat waarde stromen. Dat houdt in: terug naar de essentie van het bedrijfsproces, de daarvoor noodzakelijke activiteiten achter elkaar uitvoeren, zonder verspillingen en met iedereen in de organisatie continu werken aan verbeteren.

Dankzij de Lean strategie bereiken Lean ondernemingen dezelfde output met de helft van de mensen, ruimte, ontwikkeltijd en met een fractie van de voorraden. Lean bedrijven leren bovendien veel sneller dan hun concurrenten en weten het geleerde beter vast te houden.

Lean strategie is een bedrijfskundige strategie die van oorsprong ontwikkeld is door Toyota en sinds de jaren ’80 een steeds grotere internationale bekendheid heeft gekregen. In eerste instantie werd de Lean strategie toegepast in de industrie. De laatste jaren weten ook talloze andere branches zoals dienstverlening, bouw, overheid, Gezondheidszorg, ICT en zelfs productontwikkeling en engineering de Lean strategie succesvol toe te passen.

KLANTWAARDE

Een fundamenteel begrip van klantwaarde staat voorop in de Lean strategie: welke activiteiten of processen voegen werkelijk waarde toe voor de klant en welke niet? Lean focust op klantwaarde en elimineert verspillingen.

FLOW

Met flow bedoelen we snelheid: Lean streeft ernaar om waarde-toevoegende-activiteiten achter elkaar en zonder omwegen uit te voeren. En het staat ook voor de snelheid van verbeteren en de snelheid van reageren op nieuwe situaties en marktontwikkelingen.

CONTINU VERBETEREN

Doorlopende groei en ontwikkeling naar een lerende organisatie. Dat is de kern van Continu verbeteren binnen Lean. Het is een essentieel onderdeel van de Lean bedrijfscultuur én Lean Leadership .

VERSPILLINGEN

De klantwaarde (precies zoals de klant het wil) moet zonder fouten (Six Sigma) in een gelijkmatige gestandaardiseerde flow precies op tijd (JIT) in de kortst mogelijke doorlooptijd tegen zo min mogelijk verspilling aan de klant geleverd worden. Lean is erop gericht door continu verbeteren verspilling, ongelijkmatigheid en spanning binnen waardestromen te elimineren binnen de organisatie en de totale keten. Hierdoor bereiken ondernemingen die de Lean strategie toepassen dezelfde output met de helft van de mensen, ruimte, ontwikkeltijd en met een fractie van de voorraden.

Lean onderscheidt 3 basisoorzaken van verspillingen: Muri, Mura en Muda. En in Muda kunnen 7+1 typen verspillingen worden onderkend.

Muri

Muri staat voor het onevenredig (lees: te zwaar) belasten van mens, machine, hulpmiddelen, logistiek, etc. Uiteindelijk leidt dit altijd tot Mura en Muda

Mura

Mura staat voor variabiliteit ofwel het wisselend belasten van mens en machine. Wanneer mens of machine variabel belast worden resulteert dit in extra uitval.

Muda

Muda staat voor alle activiteiten die geen waarde toevoegen, de 7+1 verspillingen: Overproductie, Transport, Voorraad, Beweging, Wachten, Overbewerking, Afkeur en Verspilling van talent.

Lean Strategie Tools

Lean biedt een zeer uitgebreide set aan werkmethoden en technieken. Deze helpen om doeltreffend met de Lean strategie aan de gang te gaan en snel resultaten te boeken. Deze tools geven structuur én inhoud. Tevens geldt voor al deze Lean hulpmiddelen dat de kracht van Lean pas werkelijk zichtbaar wordt indien ze gecombineerd worden met ‘continu verbeteren’ en het creëren van een ‘lerende organisatie’.

In de begeleiding- en trainingsprogramma van CRAFT Lean Management maken wij gebruik van deze tools en leren wij u om ze zelf in te zetten en te gebruiken. Enkele van de meest bekende zijn:

Value Stream Mapping, -Problem Solving, 5S-werkplekorganisatie, Pull en Kanban systemen, Heijunka, balanceren, Levellen, Visual Management, Kaizen-events of Rapid Improvement events, KATA-verbeterroutine, SMED (=snel omstellen), Foutvrij systemen (= Poka Yoke systemen), Andon en Help Chain, TPM, Standard Work en TWI.

Zorgvuldig verandermanagement

Het implementeren van de Lean strategie is geen technisch hoogstandje. De eenvoud en logica van de Lean principes zijn echter ook een valkuil, want over het algemeen moeten de oude denkpatronen en werkmethoden wel op de schop.  Deze cultuurverandering vraagt tijd en maakt zorgvuldig verandermanagement noodzakelijk. Dat vereist training, professionele begeleiding en vooral een stevig doorzettingsvermogen.

Management dat werkelijk kiest voor een lange termijn Lean strategie en intensieve betrokkenheid van alle medewerkers is van cruciaal belang voor een geslaagde implementatie. Eerst moet worden gewerkt aan het bewustzijn van de verbeteringsmogelijkheden, om vervolgens de Lean strategie te vertalen naar de eigen bedrijfssituatie en de veranderingen daadwerkelijk vorm te geven in het eigen werkproces.

De uitvoerende werknemers staan daarbij centraal en krijgen een veel grotere verantwoordelijkheid. Verbeteringen van productiviteit, voorraad niveau, doorlooptijd, kwaliteit en levertijden, vaak met tientallen procenten, komen veelvuldig voor. Dat werkt geweldig stimulerend en inspirerend.

Lean kent oorsprong bij Toyota

lean strategie

De oorsprong van de Lean strategie ligt bij Toyota. Gedwongen door schaarste op het gebied van grondstoffen en machines na WOII, begon dit concern met de ontwikkeling van de LEAN filosofie. Mede gestimuleerd door de marktontwikkelingen richting een steeds grotere diversiteit en kortere levenscycli van producten, werd het Toyota Productie Systeem een wereldwijd succes.

In de jaren 80 bleek deze strategie ook in de Verenigde Staten zeer succesvol en ontstond de term Lean, oftewel slimme en slanke bedrijfsprocessen. Inmiddels wordt Lean ook in Europa steeds meer bekend en toegepast.

De professionals van CRAFT Lean Management zijn al meer dan 20 jaar intensief betrokken bij de Lean ontwikkelingen in Europa en zeer ervaren in het leiden van Lean transformatie en trainingsprogramma´s zowel in Nederland als Internationaal. Ook hebben we Lean verder tot ontwikkeling gebracht en in diverse nieuwe sectoren zoals de Dienstverlening, Engineering, Gezondheidzorg, Projectomgevingen en de Bouw.