Lean Training, juist nu

Door Michel Vlak, Partner CRAFT Lean Management

Het ondenkbare is ineens realiteit. Covid-19 heeft een schokgolf teweeg gebracht die vanuit China over de wereld trekt. De crisis heeft iedereen verrast in snelheid en heftigheid.  De hevigheid in West Europe lijkt nu af te zwakken, maar we hebben nog geen beeld van de volledige impact. Lockdown en social distancing raken ons in het hart van ons sociale en zakelijke leven. Sectoren zoals cultuur, horeca, luchtvaart en toerisme zijn bijna helemaal tot stilstand gekomen. Andere sectoren zoals online verkoop, de zorg en het onderwijs moeten in korte tijd enorm opschalen of hun werkwijze rigoureus aanpassen. Hoe moeten we hiermee omgaan?

Continu aanpassen

Op wereldschaal wordt van ons aanpassingsvermogen gevraagd. Toch is dat niet helemaal nieuw. Heftige bewegingen vinden op kleinere schaal al veel langer plaats. Instituten zoals V&D verdwijnen uit ons straatbeeld en nieuwe bedrijven laten een enorme snelle groei zien. Negatieve rente doet zijn intrede en vraagt een compleet nieuwe aanpak van financiële instellingen. Slimme algoritmes vervangen in rap tempo nu nog bestaande beroepen, zoals boekhouders en advocaten. Mede door technologie gedreven, verandert de wereld snel. Diegenen die in staat zijn om zich continu aan te passen zullen overleven. En laten we hopen alleen in de figuurlijke zin.  Dat geldt niet alleen voor organisaties, maar zeker ook voor individuen.

Wat betekent dat voor ons?

Het bezitten van vakmanschap is lange tijd voldoende geweest om een werkzaam leven zekerheid van inkomen te bieden. Die tijd ligt achter ons. Naast vakmanschap moeten we leren om ons snel aan te passen. Mark Rutte verwoordde het mooi, door aan te geven dat ze 100% van de beslissingen moesten nemen met minder dan 50% van de informatie. Door de snelheid van de veranderingen krijgen we in alle sectoren steeds meer te maken met situaties waarin meer onzeker is dan zeker. In dergelijke situaties kunnen we niet alleen terugvallen op hetgeen we al weten en kunnen. Dit vraagt nieuwe kennis en vaardigheden die losstaan van de expertise die we bezitten. Het is een soort universele competentie, een meta-skill, die een basiseis wordt voor iedere professional.

Trainen in veranderen en verbeteren

Het goede nieuws is dat we niet de eerste zijn die met dit bijltje hakken.  Wereldklasse organisaties, zoals Toyota, zijn hier al decennialang uitermate succesvol in gebleken. Mensen in deze succesvolle organisaties trainen zich continu in veranderen en verbeteren. Ze bezitten de vaardigheid om snel en gestructureerd problemen op te lossen en altijd te denken in termen van klantwaarde.  In de loop der jaren zijn deze principes uitgewerkt en vertaald in concrete instrumenten die je meteen in kunt zetten. De buitenwereld heeft dat Lean genoemd. Wij noemen dat ons vak!

Wil jij ook die meta-skill in jezelf ontwikkelen zodat je in staat bent je continu aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Volg dan een Lean training. Juist nu!

www.LikerLeanAcademy.com