roeiers-groen-craftlean

Lean Training & Certificering

Lean training volgen? Dan bent u bij CRAFT Lean Management aan het juiste adres! In samenwerking met de internationale Liker Lean Academy biedt CRAFT Lean Management een uitgebreid aanbod Lean trainingen en Lean opleidingen.

Allereerst zijn dat de algemene Lean trainingsmodules op Black Belt, Green Belt en Yellow Belt niveau. U maakt kennis met de belangrijkste principes en tools van Lean, en gaat direct Lean aan de slag in uw eigen werkomgeving.

Vervolgens bieden wij een groot aantal specifieke Lean trainingsmodules om u verdere te verdiepen in bepaalde Lean methoden en tools. Onder andere zijn dat modules over Lean leiderschap, SCRUM, KATA-verbeterroutine, Policy Deployment (Hoshin Kanri), Single Piece Flow, Job Instruction, Lean assessments, en meer. Hieronder vindt u ons totale aanbod.

Gecombineerde Lean Green Belt én Black Belt Training: Start nu en kies later gewenste niveau:
MEER INFORMATIE >

Introductie trainingsprogramma:

Lean Training Specifieke modules

Naast Lean Training op Black, Green en Yellow Belt niveau verzorgt  CRAFT Lean Management specifieke Lean trainingsmodules.

1. Gratis Lean Kennismaking

Enkele keren per jaar organiseren wij geheel vrijblijvend voor belangstellenden een Lean kennismakingsmiddag.
MEER INFORMATIE>

2. Lean Leiderschap Ontwikkelen

Leer de basiswaarden en methodische werkwijzen van de beste Lean leiders toepassen in de praktijk. Een persoonlijk traject naar praktisch Lean Leiderschap binnen uw eigen werkomgeving.
MEER INFORMATIE>

3. Lean Strategie ontwikkelen

De bedrijfsstrategie vertalen naar concrete verbeterprojecten en meetbare resultaten, én de actuele voortgang monitoren. Dat is essentieel voor het betrekken van alle medewerkers bij dagelijks doelgericht verbeteren.
MEER INFORMATIE>

4. SCRUM trainingen

Wat is SCRUM en wat is de relatie met Lean management en Agile? Onze Scrum trainingen en ons Scrum implementatie programma leert u om Scrum direct in te zetten in nieuwe en lopende projecten.
MEER INFORMATIE>

5. KATA verbeterroutine

Zich ontwikkelen tot een ‘Lerende organisatie’. Met behulp van deze gestandaardiseerde verbeterroutine worden verbeterstappen onderdeel van het dagelijkse werk van elke medewerker.
MEER INFORMATIE>

6. Single-Piece-Flow bouwen

Als je resultaten wilt verbeteren moet je de manier van (samen-)werken verbeteren. Single-Piece-Flow-bouwen maakt dit mogelijk. Alle betrokken partijen werken samen aan het begrijpen, inrichten en toepassen van deze nieuwe manier van bouwen.
MEER INFORMATIE>

7. TWI Job Instruction training

De unieke kennis en ervaring in uw organisatie vastleggen en overgedragen? Deze analyse- en trainingsmethode
leert medewerkers om dit op een praktische en effectieve manier te waarborgen.
MEER INFORMATIE>

8. ‘Iedere stem telt’: Training stemmen tellen

In een training van een halve dag leert u een praktische methode om efficient en foutvrij uw stembiljetten te tellen. Reeds diverse gemeenten hebben deze effectieve methode succesvol geïntroduceerd.

MEER INFORMATIE>

9. Lean MRO onderhoud Training

Onderhoud moet in steeds kortere tijd met kleinere budgetten. De hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid die de klant eist, lijkt strijdig met de onvoorspelbaarheid en variatie van onderhoud. Dat is de kern van de Lean MRO training.
MEER INFORMATIE>

10. PDCA voor probleemoplossing

Het systematisch en structureel aanpakken van problemen op basis van Plan-Do-Check-Act en het A3-rapport essentieel voor continu verbeteren. In 2 dagdelen leert u deze methode toepassen in uw eigen werkomgeving.
MEER INFORMATIE>

11. OEE & OLE: efficiency meten

De Overall Equipment Effectiveness (OEE) en de Overall Labor Effectiveness (OLE) maken uw verborgen verspillingen meetbaar en helpen bij het verbeteren van efficiency en productiviteit.
MEER INFORMATIE>

Samenwerking CRAFT Lean Management & Liker Lean Academy

Dr.Jeffrey Liker over samenwerking met CRAFT Lean Management:

“Door mijn jarenlange samenwerking met CRAFT Lean Management ben ik ervan overtuigd geraakt dat CRAFT de Toyota Way écht begrijpt en toepast als gehele managementstrategie.”

Alle trainingen van CRAFT Lean Management vallen onder het trainingsprogramma van de Liker Lean Academy. Dit opleidingsinstituut is opgericht door Prof. Dr. Jeffrey K. Liker, een internationaal erkende autoriteit op het gebied van Lean Management.

Wij bieden een internationaal erkend Lean certificeringsprogramma op Yellow Belt, Green Belt en Black Belt niveau. De deskundigheid van Dr. Jeffrey Liker, in combinatie met de Lean ervaring en kennis van CRAFT Lean Management, staan garant voor kwalitatief hoogwaardige Lean trainingen, direct toepasbaar in uw eigen werkomgeving.

Onze trainingsformule is simpel: om Lean te leren moet je Lean doen! Naast theoretische kennis bieden onze trainingen altijd verbeteropdrachten in de eigen werkomgeving. Onze CRAFT-trainers geven coaching en je realiseert direct meetbare resultaten. Na succesvolle afronding van een training ontvang je  het internationaal erkende certificaat van de Liker Lean Academy.

De investering in deze opleiding verdient zich altijd terug. Niets is winstgevender dan creatieve, goed opgeleide medewerkers. Lean trainingen zijn een krachtig instrument voor het concreet implementeren van uw strategie.

‘LEREN’ is de kernwaarde van Lean

Lean instrumenten zijn belangrijk, maar Lean draait in feite om ‘leren’. De certificeringsprogramma’s van de Liker Lean Academy op Yellow, Green en Black Belt niveau zijn gedeeltelijk overlappend. Het verschil zit hem in de diepgang. Die diepgang en ervaring wordt bereikt door het toepassen van de Lean principes in de eigen werkomgeving: Lean leren door Lean te doen. Dat is het uitgangspunt van al onze trainingen.

Voor het creëren van de ‘lerende organisatie’ is de rol van leiders en leidinggevenden cruciaal. Met name de Black Belt Training en de specifieke trainingsmodule over Lean training leiderschap, gaan hier uitgebreid op in. Ze bieden een inspirerende inkijk in de leercultuur van Lean bedrijven zoals Toyota of Scania. Uw effectiviteit als Lean (bege-)leider krijgt een geweldige impuls.

Incompany Lean Training

In geval van meerdere deelnemers uit één organisatie, verzorgen wij ook incompany trainingen op maat. Graag nodigen wij u uit om met een van onze CRAFT partners uw behoefte aan Lean opleidingen te bespreken. In overleg kan bepaald worden welk traject voor uw organisatie het meest geschikt is.

E-learning voor extra training & oefening

Wij gebruiken al vele jaren E-learning als extra ondersteuning bij onze trainingen. E-learning is individueel gericht. Daarom is het een krachtig hulpmiddel voor het organisatiebreed uitrollen en bijhouden van de leerstof.
MEER INFORMATIE>