roeiers-groen-craftlean

Lean Yellow Belt Trainingen

Alle medewerkers klaar voor de Lean start

Je bent overtuigd van de Lean strategie en je wilt Lean breed uitrollen in jouw afdeling of organisatie:

 • Alle orders of klantvragen snel en efficiënt door je organisatie laten stromen.
 • De juiste en meest handige werkwijze vaststellen en instrueren.
 • Heldere gestandaardiseerde taken en werkmethoden.
 • Afwijkingen voorkomen of direct bijsturen.
 • Stapsgewijs obstakels oplossen en betere werkmethoden ontwikkelen.
 • Foutveilig werken door visuele inrichting van werkplekken en werkmethoden;
 • Werkplekken en werkmethoden optimaliseren.

Lean leren, en samen Lean doen!

Om daadwerkelijk de Lean strategie praktisch en concreet toe te passen in je organisatie is bij alle medewerker Lean basiskennis en praktijkervaring noodzakelijk. Maar waar te beginnen?

Snel en efficient op grote schaal medewerkers trainen, kennis borgen en daadwerkelijk Lean toepassen, is nu mogelijk door de combinatie van korte trainingsessies,  E-learning en coaching.

De 5 modules van onze Lean Yellow Belt training geven een heldere, volledige en juiste uitleg van Lean. Je leert stap voor stap hoe je een aantal Lean methoden toepast in je eigen werk. Met die kennis ga je daadwerkelijk met Lean aan de slag.

Wat levert de Lean Yellow Belt Training op:

 • Per deelnemer minimaal vier concrete Lean verbeterstappen.
 • De basis voor verdere verbeterstappen in de hele organisatie.
 • Kennis, ervaring en zelfstandig toepassen van belangrijke Lean instrumenten.
 • Dagelijks verbeteren op de werkvloer.
 • Gemotiveerde medewerkers door erkenning van hun kennis en toegevoegde waarde
 • Besparingen die een veelvoud zijn van de investering in deze opleiding
 • Lean Yellow Belt Certificaat van de internationale Liker Lean Academy

Programma Lean Yellow Belt Training

De Lean Yellow Belt Training training is een praktisch trainingsprogramma dat flexibel inzetbaar is per afdeling of door de hele organisatie. Het programma biedt ritme en structuur om concreet aan de slag te gaan en direct resultaten te boeken.

De Lean Yellow Belt is onderdeel van het modulaire trainingsprogramma van de Liker Lean Academy. Door aanvullende trainingsmodules kunnen je in een later stadium de Green Belt of Black Belt certificering behalen.

Blended Learning

De Yellow Belt training komt tegemoet aan alle leerstijlen en is daarmee krachtig en doeltreffend voor elke deelnemer: Visuele presentaties / Tekst / Audio / Video’s / Toetsen / Praktijk oefeningen / Feed back /Coaching

A. Lean Yellow Belt met E-learning, praktijkopdrachten en coaching

Individueel Lean Leren, Samen Lean Doen

De Lean Yellow Belt Training met E-learning en coaching is een krachtige combinatie van zelfstandig leren en direct toepassen in de praktijk. De theorie neemt men zelfstandig door. Tijdens de gezamenlijke coachingsessies gaat vervolgens alle aandacht naar toepassingen in eigen werkomgeving.

De coachingssessies kan CRAFT Lean Management verzorgen. Maar organisatie die intern coachingscapaciteit hebben op Green- of Black Belt niveau, kunnen de coaching ook  gedeeltelijk zelfstandig uitvoeren.

Programma interne Lean Yellow Belt met E-learning en coaching:

Indien wenselijk, kunnen wij de E-modules en oefenopdrachten van het E-learning programma afstemmen op uw specifieke werkomgeving of interne doelstellingen.

Investering:

Lean Yellow Belt theoretisch deelcertificaat:
5 E-learning modules+toetsen zelfstandig doornemen: €490,- /deelnemer, excl.btw

Lean Yellow Belt volledig certificaat:
5 E-learning modules+toetsen+verbeteropdrachten, coaching en auditting door CRAFT Lean Management:  €1850,- /deelnemer, excl.btw.

Lean Yellow Belt volledig certificaat met eigen coaching:
Indien intern coachingscapaciteit beschikbaar is op Green Belt niveau, dan kun je de coaching gedeeltelijk zelf overnemen. Het tarief wordt dan bijgesteld.

B. Lean Yellow Belt met klassikale trainingen en coaching

Trainingsopbouw:

De Lean Yellow Belt training bieden wij aan aan op basis van klassikale sessies van een halve dag.  We behandelen de theorie aan de hand van slides en oefeningen. Medewerkers én  leidinggevenden worden getraind in het toepassen van de belangrijkste Lean tools. Hiermee wordt een solide basis gelegd voor dagelijks verbeteren.

Theorie én Praktijk:

Het programma bestaat uit 20% theorie en 80% praktijk. Naast de klassikale sessies is er coaching, intervisie en intensieve interactie met management en medewerkers op de werkvloer. De theorie geeft inzicht in de principes van Lean. In de praktijk vindt de echte verandering plaats en leren medewerkers in hun eigen werkomgeving de Lean principes toe te passen. Daadwerkelijk Lean aan de slag!

Opzet en werkwijze:

• Een trainingsgroep bestaat uit 10-15 deelnemers met leidinggevende als teamleider en MT-lid als mentor.
• Doorlooptijd van elk van de 5 trainingsmodules is ca.1 maand/module.
• Modules starten met eendaagse theorietraining. Kennis van deelnemers wordt direct getoetst. En aan het einde van de dag formuleren ze concrete problemen die ze gaan oplossen.
• Tussen de trainingsdagen geeft de trainer intervisie. Hij beoordeelt praktijkopdrachten, beantwoordt vragen en geeft tips. Ook teamleiders en mentoren krijgen coaching.

Praktische informatie

 • Investering: € 1995,- per deelnemer excl.BTW
 • Locatie en traingsdata: in overleg
 • Certificering: internationaal Yellow Belt certifcaat van de Liker Lean Academy

C. Lean Yellow Belt individuele training met E-learning: DIRECT STARTEN

Zelfstandig trainen

De Lean Yellow Belt E-learning bieden wij ook aan als een individueel programma. Jij bepaalt zelf het startmoment en het tempo voor het doorlopen van de vijf E-learningmodules. Dat geldt ook voor de bijbehorende toetsen en oefeningen. Onlinekrijkg je feedback op je resultaten.

Leen leren = Lean Doen

Dát is ook de basis van dit individuele certificeringsprogramma. Het volledige certificeringsprogramma van de Lean Yellow Belt training bestaat daarom uit een theoretische certificering op basis van de E-learning modules, en een praktijkcertificering op basis van vijf praktijkopdrachten in jouw eigen werkomgeving.

Lean Yellow Belt Certificering

Na afronding  van de 5 modules ontvang je het theoretisch Lean Yellow Belt deelcertificaat van de Liker Lean Academy.

Direct of later kunt je het Lean Yellow Belt deelcertificaat opwaarderen tot een volledig certificaat. Daartoe realiseer je voor elk van de 5 modules de praktijkopdracht.
Enkele keren per jaar organiseert de Liker Lean Academy praktijkdagen. Op twee praktijkdagen presenteer je de resultaten en ervaringen van jouw praktijkopdrachten. De Lean coaches van CRAFT Lean Management geven jou feedback en beantwoorden eventuele vragen. Daarnaast leer je van de presentaties van mede-cursisten. Die geven je een nog breder beeld van de mogelijkheden en effectiviteit van Lean.

Investering:

Lean Yellow Belt theoretisch certificaat:
5 E-learning modules+toetsen zelfstandig doornemen: €490,- /deelnemer, excl.btw

Lean Yellow Belt praktijk certificaat:
5 verbeteropdrachten uploaden en deze na goedkeuring presenteren op de praktijkdagen van de Liker Lean Academy:  €650,- /deelnemer, excl.btw.

Ervaringen met Lean Yellow Belt E-learning programma

Certificaat uitreiking, Lean Yellow Belt Training E-learning, Groene Hart Ziekenhuis

Marcel Loot (Clustermanager Beschouwend Groene Hart Ziekenhuis):

“Ik was nooit een voorstander van E-learning. Maar de Lean Yellow Belt Training van de Liker Lean Academy heeft mijn mening doen veranderen. Het is een fijne manier om op een voor mij geschikte plek en tijd de theorie te leren. In de E-learning is de theorie zowel visueel als in gesproken woord gelijktijdig beschikbaar. En de opgedane kennis kan je direct testen in praktische toetsen.”

“Absoluut een aanrader om individueel, maar ook voor groepen met verschillend opleidingsniveau, de theorie én praktijk van LEAN onder de knie te krijgen. Je doet voldoende kennis en ervaring op om reeds tijdens de training je eerste Lean toepassingen te realiseren en resultaten te behalen!”