Lean Yellow Belt Trainingen

Alle medewerkers klaar voor de Lean start

Je bent overtuigd van de Lean strategie en je wilt Lean breed uitrollen in jouw afdeling of organisatie:

 • Alle orders of klantvragen snel en efficiënt door je organisatie laten stromen.
 • De juiste en optimale werkwijze bepalen en instrueren.
 • Heldere gestandaardiseerde taken en werkmethoden.
 • Standaarden bepalen en afwijkingen voorkomen of direct bijsturen.
 • Foutveilig werken door visuele inrichting van werkplekken en werkmethoden
 • Stapsgewijs obstakels oplossen en betere werkmethoden ontwikkelen.

De Lean Yellow Belt  is een praktisch trainingsprogramma dat flexibel inzetbaar is per medewerker, per afdeling of door een hele organisatie. In dit programma gaat elke deelnemer concreet met Lean aan de slag en boekt direct resultaten.

Lean leren, en samen Lean doen!

Om daadwerkelijk de Lean strategie praktisch en effectief toe te passen is bij alle medewerker Lean basiskennis en praktijkervaring noodzakelijk. Maar waar te beginnen?

Het programma van de Lean Yellow Belt maakt het mogelijk om snel en efficient medewerkers te trainen door het combineren van e-learning, korte trainingssessies, oefeningen, toetsen van kennis, voorbeelden, intervisie, praktijkopdrachten en coaching.

Programma Lean Yellow Belt Training

In 5 modules worden de Lean onderwerpen behandeld die op iedere kantoor of werkvloer centraal behoren te staan. Ze vormen een stevig fundament voor alle daarop volgende Lean methodieken. Je leert stap voor stap hoe je Lean toepast in je eigen werk en gaat daadwerkelijk Lean aan de slag.

De module zijn: 1. Inleiding Lean, 2. Kata verbeterroutine, 3. Standaard werk en instrueren, 4. Foutveilig werken, 5. 5S-werkplekorganisatie

Blended Learning

De Yellow Belt training komt tegemoet aan alle leerstijlen en is daarmee krachtig en doeltreffend voor elke deelnemer: visuele presentaties / tekst / audio / filmpjes / toetsen / praktijk oefeningen / feed back /coaching

Onderdeel van trainingspogramma’s Liker Lean Academy

De Lean Yellow Belt is een modulair onderdeel van de Belt trainingen van de Liker Lean Academy. Door aanvullende trainingsmodules kunnen je in een later stadium de Green Belt of Black Belt certificering behalen:

Wat levert de Lean Yellow Belt Training op:

 • Per deelnemer minimaal vier concrete Lean verbeterstappen.
 • De basis voor verdere verbeterstappen in de hele organisatie.
 • Kennis, ervaring en zelfstandig toepassen van belangrijke Lean instrumenten.
 • Dagelijks verbeteren op de werkvloer.
 • Gemotiveerde medewerkers door erkenning van hun kennis en toegevoegde waarde
 • Besparingen die een veelvoud zijn van de investering in deze opleiding
 • Lean Yellow Belt Certificaat van de internationale Liker Lean Academy

A. Individuele Lean Yellow Belt Training E-learning: Theorie en Praktijk

Individuele Lean Yellow Belt training: THEORIE

Het theoretische deel van deze Yellow Belt doorloop je geheel zelfstandig. Startmoment en tempo bepaal je zelf.  Online krijg je feedback op je resultaten.

Na succesvolle afronding van de 5 modules ontvang je het Lean Yellow Belt Theorie Certificaat van de Liker Lean Academy.

Prijs:

€450,-/deelnemer excl.btw

Individuele Lean Yellow Belt training: PRAKTIJK 

Theorie geeft inzicht in Lean principes en mogelijkheden. In de praktijk vinden pas de échte veranderingen plaats. Daar leer je Lean toepassen in eigen werkomgeving.

Voor het behalen van het volledige Lean Yellow Belt Certificaat zijn daarom de praktijkopdrachten essentieel. Die kun je tijdens jouw theoretische programma realiseren, maar ook in een later stadium.

Enkele keren per jaar organiseert de Liker Lean Academy praktijkdagen. Op twee praktijkdagen presenteer je resultaten en ervaringen van jouw praktijkopdrachten. De Lean coaches van CRAFT Lean Management geven feedback en beantwoorden vragen. Daarnaast leer je van intervisie en presentaties  van mede-cursisten.

Na succesvolle realisatie en presentatie van deze praktijkopdrachten ontvang je het Lean Yellow Belt Certificaat van de Liker Lean Academy.

Prijs:

€650,- /deelnemer excl.btw

B. Interne Lean Yellow Belt Training E-learning met groepscoaching

Lean Yellow Belt groepstraining  intern bedrijven

Deze Yellow Belt is voor groepen intern bedrijven. Het is een combinatie van zelfstandig leren en direct toepassen in de praktijk. Deelnemers nemen allereerst per module individueel de E-learning door.

Daarna volgen per module een of meerdere groepscoaching sessies voor begeleiding van de praktijkopdrachten en intervisie.

Externe- of interne coaches:

Trainers van CRAFT Lean Management kunnen de coaching verzorgen. Organisaties die intern coachingscapaciteit hebben op Green- of Black Belt niveau, kunnen de coaching ook  gedeeltelijk zelfstandig uitvoeren.

Introductie Lean Yellow Belt Training E-learning met groepscoaching:

Prijs:

€900,- tot  €1800,-/deelnemer excl.btw: afhankelijk van de beschikbaarheid van interne coaches maken we graag een specifieke aanbieding

C. Klassikale Lean Yellow Belt Training met individuele coaching

Klassikaal leren:

De Lean Yellow Belt training bieden wij ook aan op basis van klassikale sessies van een halve dag.  We behandelen de theorie aan de hand van slides en oefeningen.

Medewerkers én  leidinggevenden worden getraind in Lean principes het toepassen van vier belangrijkste Lean tools. Hiermee wordt een solide basis gelegd voor dagelijks verbeteren.

Theorie in groepsverband, Praktijk coaching individueel:

Het programma bestaat uit zowel theorie als praktijk. De klassikale sessies eindigen met een praktijkopdracht aan elk van de deelnemers.

Vervolgens gaan  de deelnemers zelfstandig aan de slag onder begeleiding van een interne Lean coach, of ondersteund door trainers van CRAFT lean Management.  Er vind coaching, intervisie en intensieve interactie plaats met management en medewerkers op de werkvloer

Opzet en werkwijze:

 • Een Yellow Belt groep bestaat uit ca.8-16 deelnemers met leidinggevende als teamleider en MT-lid als mentor.
 • Doorlooptijd van elk van de 5 trainingsmodules is ca.1 maand/module.
 • Modules starten met eendaagse theorietraining. Kennis van deelnemers wordt direct getoetst. En aan het einde van de dag formuleren ze concrete problemen die ze gaan oplossen.
 • Tussen de trainingsdagen geeft de trainer intervisie. Hij beoordeelt praktijkopdrachten, beantwoordt vragen en geeft tips. Ook teamleiders en mentoren krijgen coaching.

Prijs:

 • Investering: € 1950,- per deelnemer excl.BTW
 • Aanvullende coaching:€ 320,- per deelnemer excl.BTW

Informatie over Lean Yellow Belt Trainingen

Neem contact op met een van onze trainers:

 • Michael Taen /  06 1595 9221/  michaeltaen@craftlean.com
 • Ton Hodes / 06 203 6 0975 / tonhodes@craftlean.com

Programma afstemmen op interne situatie

Indien wenselijk, kunnen wij de E-modules en oefenopdrachten van het E-learning programma afstemmen op uw specifieke werkomgeving of interne doelstellingen.

Interne Coaching <> Externe Coaching

De Lean Yellow Belt Training met E-learning en coaching is een combinatie van zelfstandig leren en direct toepassen in de praktijk met ondersteuning door coaching. Tijdens de gezamenlijke coachingsessies gaat alle aandacht naar toepassingen in eigen werkomgeving.

De coachingssessies kan CRAFT Lean Management verzorgen. Maar organisatie die intern coachingscapaciteit hebben op Green- of Black Belt niveau, kunnen de coaching ook  gedeeltelijk zelfstandig uitvoeren.

Ervaringen met Lean Yellow Belt E-learning programma

Certificaat uitreiking, Lean Yellow Belt Training E-learning, Groene Hart Ziekenhuis

Marcel Loot (Clustermanager Beschouwend Groene Hart Ziekenhuis):

“Ik was nooit een voorstander van E-learning. Maar de Lean Yellow Belt Training van de Liker Lean Academy heeft mijn mening doen veranderen. Het is een fijne manier om op een voor mij geschikte plek en tijd de theorie te leren. In de E-learning is de theorie zowel visueel als in gesproken woord gelijktijdig beschikbaar. En de opgedane kennis kan je direct testen in praktische toetsen.”

“Absoluut een aanrader om individueel, maar ook voor groepen met verschillend opleidingsniveau, de theorie én praktijk van LEAN onder de knie te krijgen. Je doet voldoende kennis en ervaring op om reeds tijdens de training je eerste Lean toepassingen te realiseren en resultaten te behalen!”