liker-craft-lean

Jeffrey Liker – Liker Lean Academy – CRAFT Lean Management

De internationale Liker Lean Academy is opgericht door Dr. Jeffrey K. Liker in samenwerking met CRAFT Lean Management

CRAFT Lean Management is binnen Europa exclusief verantwoordelijk voor de opleidingsprogramma’s van de Liker Lean Academy.

Shingo Research Award’

Voor zijn boek ‘Developing Lean leaders at all levels’ wint Jeffrey Liker in 2016 de prestigieuze Shingo Research Award. Dit boek is vertaald door CRAFT Lean Management en wordt uitgegeven onder de titel ‘Lean leiders ontwikkelen op alle niveaus’

De deskundigheid en ervaring van Jeffrey Liker waarborgen het hoge niveau van de trainingsprogramma’s  van de Liker Lean Academy. Alle programma’s sluiten aan bij de meest recente inzichten en ontwikkelingen in de Lean.

Liker Lean Academy

De deskundigheid van Jeffrey Liker en de ervaring van CRAFT Lean management waarborgen het hoge niveau van de Liker Lean Academy, een van de beste Lean opleidingsinstituten in Nederland.

Alle programma’s sluiten aan bij de meest recente inzichten en ontwikkelingen van Lean en je gaat direct aan de slag. Onze trainingen geven betere resultaten voor jou, voor je organisatie én voor je klanten!

Oprichter Liker Lean Academy Dr. Jeffrey K. Liker: 11 boeken en meer dan 75 artikelen

Jeffrey Liker

Dr. Jeffrey K. Liker is professor Industrial and Operations Engineering aan de University of Michigan en eigenaar van Optiprise. Jeffrey Liker heeft een decennialange studie gemaakt van Toyota en zelfs binnen Toyota beschouwt men hem als een van de grootste experts op Lean gebied.

Hij heeft zijn ervaringen vastgelegd in meer dan 75 artikelen en vele boeken. Zijn standaardwerk is de internationale bestseller ‘The Toyota Way’. In dit boek belicht hij de filosofie en de principes achter de efficiëntie cultuur van Toyota. Hij introduceert het ‘4P-model’ waarin wordt aangegeven dat Lean is onderverdeeld in 4 samenhangende dimensies.

In navolging op The Toyota Way schreef hij o.a de boeken ‘Toyota Way Fieldbook’, ‘The Toyota Product Development System’, ‘Toyota Talent’ en ‘Toyota Culture’ waarin hij de essenties van het Toyota Productie Systeem verder uitdiept.

Zijn artikelen en boeken wonnen 8 keer de Shingo Prijs voor Research Excellence en het boek ‘The Toyota Way’ heeft nog diverse andere prijzen gewonnen.

Samenvatting ‘Toyota Way to Lean Leadership’

In dit boek beschrijft Jeff Liker, oprichter van de Liker Lean Academy, voor de eerste keer het geheim van de ontwikkeling van leiders binnen Toyota. Hoe Toyota leiders ontwikkelt die naar de Toyota-waarden leven en de organisatie continue verbeteren en aanpassen aan een snel veranderende omgeving. Toyota-leiders hebben een specifieke skill-set die gericht is op het continu verbeteren van de klantwaarde. Dit geldt voor alle leiders, op alle niveaus binnen alle bedrijfsonderdelen.

Dit ontwikkelproces van Lean leiders wordt soms verward met het resultaat dat zichtbaar is wanneer je door een Toyota fabriek loopt. Minder zichtbaar, maar veel belangrijkere binnen iedere Toyota operatie, is de bedrijfscultuur waarin medewerkers leren problemen te definiëren, te analyseren en op te lossen. De organisatie ontwikkelt zich voortdurend vooruit.

Toyota vat dit samen met de waarden: ‘respect voor mensen’ en ‘continue verbeteren’. Dat wordt bereikt door exceptioneel leiderschap, niet ontwikkeld in enkele weken of maanden, maar in de loop van vele jaren of zelfs decennia.

Samenvatting ‘Developing Lean Leaders at all Levels’

Dit boek bouwt voort op de theorie in het voorgaande boek. Het beantwoordt de vraag: “Hoe kan ik Lean leiderschap ontwikkelen?” Welke concrete acties zijn nodig, hoe kan ik mijn ontwikkelpad starten en hoe kan ik leerervaringen door de organisatie verspreiden? De kritische instrumenten die nodig zijn om de theorie om te zetten naar praktijk. Dr. Liker, oprichter van de Liker Lean Academy, geeft voorbeelden uit andere organisaties dan Toyota. Het boek spreekt u aan als student die actief betrokken wordt in de ontwikkeling van uw eigen Lean leiderschapsvaardigheden.

Liker bouwt voort op het vier fasen model: zelf ontwikkeling, ontwikkeling van anderen, ondersteunen van dagelijks verbeteren en het samenwerken met anderen in de gehele organisatie aan de gezamenlijke strategische doelen (ook wel Hoshin Kanri genoemd). Deze ontwikkelstappen worden doorstraald met 5 kernwaarden: uitdagen, kaizen, go and see, respect en teamwork.