Jeffrey Liker – Liker Lean Academy – CRAFT Lean Management

De Liker Lean Academy is het opleidingsinstituut van CRAFT Lean Management, opgericht en ontwikkeld in samenwerking met Dr. Jeffrey Liker.

Liker Lean Academy

De deskundigheid van Jeffrey Liker en de ervaring van CRAFT Lean management waarborgen het hoge niveau van de Liker Lean Academy, een van de beste Lean opleidingsinstituten in Nederland.

De programma’s sluiten aan bij de meest recente inzichten en ontwikkelingen van LEAN. Je gaat direct aan de slag en realiseert reeds tijdens de opleiding concrete verbeterstappen voor je organisatie én voor je klanten!

‘Shingo Research Award’

Liker Lean boek Lean Leiders Ontwikkelen Jeffrey K LikerVoor zijn boek ‘Developing Lean leaders at all levels’ wint Jeffrey Liker de prestigieuze Shingo Research Award. CRAFT Lean Management heeft dit boek vertaald en geeft het in Nederland uit onder de titel ‘Lean leiders ontwikkelen op alle niveaus’

Oprichter Liker Lean Academy Dr. Jeffrey K. Liker: vele Lean boeken en 75 artikelen

Jeffrey Liker

Dr. Jeffrey Liker is professor Industrial and Operations Engineering aan de University of Michigan. Hij heeft decennia lang studie gemaakt van Toyota. Zelfs binnen Toyota beschouwt men hem als een van de grootste experts op Lean gebied.

Zijn kennis en ervaring heeft hij vastgelegd in vele artikelen en boeken. De internationale bestseller ‘The Toyota Way’ is zijn meest bekende boek. Zijn  ‘4P-model’ geeft aan dat Lean is onderverdeeld in 4 samenhangende dimensies: lange termijn visie, partnership, Proces denken en Continu verbeteren

Andere bekende boeken van Jeffrey Liker waarin hij het Toyota Productie Systeem verder uitdiept, zijn ‘The Toyota Way Fieldbook’, ‘The Toyota Product Development System’, ‘Toyota Talent’ en ‘Toyota Culture’

Toyota Way to Lean Leadership’

Jeff Liker beschrijft in dit boek de ontwikkeling van Lean Leidschap binnen Toyota. Leiders die de Toyota-waarden leven en de organisatie continue aanpassen aan snel veranderende omgevingen. Ze leren specifieke skills die gericht zijn op het continu verbeteren van de klantwaarde. Dit geldt voor alle leiders, op alle niveaus binnen alle bedrijfsonderdelen.

Als je door een Toyota fabriek loopt is het resultaat van deze manier van leidinggeven direct zichtbaar. Veel belangrijker maar minder zichtbaar, is de bedrijfscultuur van Toyota waarin elke medewerker leert om problemen te definiëren, te analyseren en op te lossen.

‘Respect voor mensen’ en ‘continue verbeteren’ zijn voor Toyota basiswaarden. Dat bereik je door exceptioneel leiderschap, ontwikkeld in de loop van vele jaren of zelfs decennia.

‘Developing Lean Leaders at all Levels’

Liker Lean boek Lean Leiders Ontwikkelen Jeffrey K LikerDit boek beantwoordt de vraag: “Hoe kan ik Lean leiderschap ontwikkelen?” Welke concrete acties zijn nodig, hoe kan ik mijn ontwikkelpad starten en hoe kan ik leerervaringen door de organisatie verspreiden? Wat zijn de noodzakelijke instrumenten om de Lean theorie om te zetten naar de praktijk. Jeffrey Liker geeft ook voorbeelden en cases uit andere organisaties dan Toyota.

Liker bouwt voort op het vier fasen model: zelf ontwikkeling, ontwikkeling van anderen, ondersteunen van dagelijks verbeteren en het samenwerken met anderen in de gehele organisatie aan de gezamenlijke strategische doelen (ook wel Hoshin Kanri genoemd). Deze ontwikkelstappen worden doorstraald met 5 kernwaarden: uitdagen, kaizen, go and see, respect en teamwork.