NVBK ziet het Lean in de bouw

Waar in het bouwproces worden de kosten bepaald? Tijdens de netwerkbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) hebben de deelnemers onder leiding van CRAFT Lean Management ervaren hoe Lean technieken kunnen bijdragen aan een verbetering van kostenbeheersing. De bouwkostendeskundigen stortten zich op de mogelijkheden die Lean biedt om in een zo vroeg mogelijk stadium de beheersaspecten tijd, geld, informatie, organisatie en uiteraard kosten maximaal te benutten.

In het bouwproces zijn de fases initiatief, ontwerp, werkvoorbereiding, uitvoering en exploitatie de onderscheiden. Keuzes in de eerste stadia, hebben enorme gevolgen op de beheersbaarheid van de alle genoemde elementen in de vervolgstappen. Het blijkt dat dit onvoldoende beseft wordt. De verkokering van het proces waarin opdrachtgever, projectontwikkelaar,  architect, adviseurs, aannemers en toeleveranciers werken leidt derhalve tot een uiteindelijk inefficiënt bouwproces en hoge exploitatiekosten. Onnodige verspilling. Onderstaande Lean technieken (zie figuur) dragen bij aan verdere ketenintegratie en optimalisatie voor de klant.

 

‘Dit is een perfect moment om de productie processen te herdefiniëren vanuit de Lean gedachten, nog voordat de economische groei toeneemt en daarmee de productie. Echter moet dit gepaard gaan met een culturele verandering waar heel het bedrijf in meegaat.’ Concludeert het artikel waarin auteur Letizia Olivari verschillende Lean experts aan de tand voelt over de recente ontwikkelingen van Lean als strategie voor het Italiaanse bedrijfsleven.

Bastiaan Brouwer voegt toe: ‘Het is een goed moment om de interne productie processen opnieuw te bekijken, voordat de productie toeneemt samen met de economische groei. Dus in plaats van het investeren in voorraden, zou men moeten investeren in de efficiëntie van de werkplek, het opleiden van de medewerkers en de optimalisatie van de processen. Vele grote bedrijven hebben reeds de Lean filosofie omarmd en boeken daarmee flinke successen binnen het eigen bedrijf. Nu is het moment aangebroken waarin deze bedrijven ook hun leveranciers en partners willen betrekken, welke vaak MKB bedrijven zijn. Een goede eerste stap voor het MBK is om aansluiting te zoeken bij de klanten die al kennis en ervaring met Lean hebben. Dat creëert direct ook de context waarin mogelijke Lean transformatie succes zal hebben. Bijvoorbeeld, het verkorten van setup tijden maakt het mogelijk om kleinere hoeveelheden te produceren tegen dezelfde lage kosten. Dit verhoogt niet alleen de concurrentie positie van het bedrijf, maar heeft gelijk ook een positieve invloed op het werk kapitaal.’

Het gehele artikel (alleen beschikbaar in het Italiaans) kunt u vinden op de Italiaanse versie van onze website, (zie talen rechtsboven).