Onze opdrachtgevers

Ervaringen van onze opdrachtgevers

Toon Balm, Vice President Sales and Services KLM Netherlands at Air France KLM

Onder leiding van CRAFT Lean Management zijn bij de afdeling Marketing en Sales betere werkprocessen ontworpen en geïmplementeerd.  Alle teams zijn getraind in continue verbeteren. We bekijken wekelijks gezamenlijk de sales forecast en bepalen verbeteracties.  Het is voor de medewerkers veel duidelijker wat hun rol is. Daarnaast zijn we veel sneller en effectiever geworden in het reageren op de bewegingen in de markt. Dit traject is een belangrijke stap richting de High Performance Organisatie die we willen zijn.

Het zijn grote veranderingen voor onze manier van werken. Toch hebben we dit, onder professionele begeleiding van CRAFT partner Michel Vlak, in een korte tijd gerealiseerd zonder operationele verstoringen of  weerstand uit de organisatie.

Piet Lunenburg, managing director Westfort Vleesproducten

Vanaf 2013 werken wij samen met CRAFT Lean Management om de principes van Lean binnen onze organisatie te implementeren. In 2013 is Westfort ontstaan uit een fusie tussen de familiebedrijven Kruiswijk en Lunenburg. Lean management heeft bijgedragen aan de integratie tussen de beide familiebedrijven. Productielijnen, methoden, processen moesten op elkaar afgestemd worden.

Wat ik belangrijk vind na de implementatie, is de ruimte die ontstaan is, om diverse zaken binnen het bedrijf te verbeteren. Het accent ligt vooral op het nemen van verantwoordelijkheid door de individuele medewerkers. Het is vooral belangrijk om de potentie binnen je organisatie aan te kunnen spreken. Zonder hulp van CRAFT zou de implementatie veel langer geduurd hebben.

Tino Vinkensteyn, CEO Operations:

“Als bedrijf wilden we een continue lerende en verbeterende organisatie worden. De begeleiding van CRAFT Lean Management voor de trainingen is daarbij van cruciaal belang geweest. Niet alleen om iedereen dezelfde gereedschapkist aan kennis te geven, maar ook voor de motivatie en het momentum dat zo´n ommezwaai nodig heeft.

Hun aanpak, objectiviteit, dynamiek is zeer inspirerend geweest voor zowel het management als voor alle betrokken medewerkers “

Pim de Vries, Director EfW (Energy from Waste):

Ik werk al jaren met de professionals van CRAFT Lean management. Het is de inspirerende manier van uitleggen en Hands On aanpak die mij vanaf het eerste moment aanspreken. Onze teams zijn door Craft opgeleid en begeleid om de leer- en verbetercycli steeds sneller en efficiënter te doorlopen. Dat is puur Lean Management en de absolute kern van ons succes.

Afgelopen jaren is de doorzet van onze fabrieken met 11% gestegen! En dat is niet het enige, door de trainingen van Craft, hebben mijn medewerkers elke dag plezier in het verbeteren en optimaliseren van onze processen. Een manier van denken die ons bedrijf op grote voorsprong brengt.

Michel Stolk (Commercieel directeur SAMAS & ASPA):

“Ik heb enkele jaren samengewerkt met de experts van CRAFT Lean Management. Ze kwamen aan boord na een zeer slechte implementatie van een nieuw ERP systeem. Samen met de pro’s zijn grote en kleine stappen gemaakt in procesverbeteringen, doorlooptijden en kostenreducties van ons productieproces. Vanuit mijn toenmalige commerciële rol in ons managementteam had ik er niet altijd vertrouwen in dat de kostenreducties haalbaar zouden zijn zonder de klantzijde te raken. Het was een stevig inhoudelijk proces met respect voor elkaars ideeën en (on)mogelijkheden.

De samenwerking en de kennisoverdracht heb ik als meer dan plezierig ervaren. Mocht ik in de toekomst weer kunnen samenwerken met CRAFT Lean Management dan zou ik dat zeker doen. De behaalde resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, maar het vertrouwen in de competentie van de experts van CRAFT Lean Management is dusdanig dat ik mij geen zorgen maak over het resultaat in de toekomst.”

Cora Jongenotter (Programma manager ‘VORM de toekomst’):

“Ik ken CRAFT Lean Management al uit een ver verleden. Toen er dan ook behoefte bleek aan ondersteuning op de bouwplaats bij VORM twijfelde ik geen moment en benaderde ik CRAFT. Met de implementatie van Lean op de bouwplaats gingen wij uit van een 3-tal pilots. Wij schoten met elkaar tekort in het concreet stappen zetten tot verbetering. Toen wij echter doelstellingen verbonden aan die stappen lukte het wel. Wij verbonden en kwantificeerden een 7-tal doelstellingen, bedrijfsbreed. Met de implementatie van deze doelstellingen ontstond direct een discussie. Hierdoor wisten wij dat onze missie geslaagd was. Wij raakten de medewerkers in hun dagelijks werk, dat waarvan zij veel meer kennis hebben dan wij!

Wij kunnen veel leren van elkaar en staan daar nu voor open. Dat is de grootste winst die ‘Lean op de bouwplaats’ oplevert.”

Dr. Ir. Caspar Lageweg (Research Manager TNO):

“CRAFT Lean Management heeft mij en mijn onderzoeksteam ondersteund tijdens een Performance Coaching traject. In dit traject is, onder begeleiding van Michel Vlak een hernieuwde structuur aangebracht binnen de Research Group. Tevens hebben we de operationele sturing op een hoger niveau gebracht door middel van week-starts van maximaal een half uur. De medewerkers zijn zich veel bewuster waar zij zelf en hun collega’s nu mee bezig zijn, en kunnen elkaar veel beter ondersteunen. Het is nu echt een gedeelde inspanning en dat in een half uur tijd. Efficiënter en effectiever is bijna niet mogelijk.

CRAFT Lean Management heeft ons geweldig geholpen om écht in beweging te komen en de stappen te maken die nodig waren.”

Case beschrijvingen