Problemen aanpakken & A3-Rapport

PDCA rev5vierkantFlow creëren om verspillingen te voorkomen zijn belangrijke elementen van de Lean Strategie. Door deze elementen te combineren met ‘Continu Verbeteren’ ontwikkelt u zich pas werkelijk naar een Lean Organisatie. Een ontwikkelingsproces dat nooit meer stopt omdat er na elke verbeterstap steeds weer nieuwe mogelijkheden en kansen zichtbaar worden.

A3 rapportContinu verbeteren betekent dat elke verbetering op elk niveau in de organisatie  wordt aangepakt in de stappen Plan-Do-Check-ACT: een plan maken, dit plan uitvoeren, het resultaat checken en tot slot de resultaten vastleggen en borgen. Vervolgens kan begonnen worden aan de volgende PDCA-verbetercyclus.

Het A3-rapport is in elke verbetercyclus een krachtig hulpmiddel om de informatie over elke PDCA-stap kort en bondig vast te leggen. Dat voorkomt de bekende valkuilen ‘jumping to conclusions’ en ‘oogkleppen’. Daarnaast garandeert het A3-rapport een heldere communicatie naar iedereen in de organisatie over de noodzaak, de realisatiestappen en de resultaten van veranderingen.

Direct starten

In deze ééndaagse trainingsmodule wordt u vertrouwd gemaakt met de verbeterstappen Plan-Do-Check-Act en het A3-rapport. De aanpak van elke stap wordt helder uiteengezet en toegelicht middels kleine opdrachten. U gebruikt een probleem of knelpunt uit uw eigen bedrijfssituatie om elke stap direct te vertalen naar uw eigen werkomgeving. Voor het vastleggen en communiceren van uw probleem-analyse en de verbeterstappen leert u gebruik te maken van het A3-rapport, een van de meest krachtige hulpmiddelen binnen Lean om continu verbeteren concreet en meetbaar te maken. Na elke stap bespreken wij uw ervaringen en resultaten, en aan het einde van dag gaat u neer huis met een concreet plan van aanpak.
Kortom, een zeer praktische training met direct bruikbare resultaten.

Wat u leert

 • Rol van Continu Verbeteren in een Lean organisatie
 • Betekenis van de Plan-Do-Check-Act cirkel
 • 8-stappenplan van elk verbeteren traject
 • Inhoud en toepassing van het A3-rapport
 • Toepassen van PDCA en A3-rapport in uw eigen werkomgeving
 • De kracht en eenvoud van deze gestructureerde verbeteraanpak

Programma

8-stappenmodel1. Betekenis van Continu verbeteren
2. Selectie van praktijk cases
3. Plan -Do -Check -Act in 8 stappen
4. Gebruik van het A3-rapport:
     a. Probleemstelling
     b. Doel
     c. Analyse
     d. Maatregelen
     e. Planning
     f. Resultaat en borging
5. Vervolgtraject in eigen organisatie

Graag maken we aanvullende afspraken voor het verdere begeleiden en trainen van Continu Verbeteren in uw organisatie. We beschikken over een aantal krachtige trainingsmodules, zoals KATA-verbeterroutine >  en SCRUM >. Daarmee maakt u ‘Continu Verbeteren’ een effectief onderdeel van uw dagelijkse werk.

Praktische informatie

  • Planning: Omdat de training intern uw bedrijf plaats vindt, bepalen we in onderling overleg met u de meest geschikte data.
  • Locatie: Deze training vindt intern uw bedrijf plaats. Tijdens de training oefenen we met met praktijkcases uit uw eigen werkomgeving.
  • Doelgroep: Operators, medewerkers, teamleiders, leidinggevenden, managers
  • Aantal deelnemers: 8 tot 10
  • Certificaat: Na deelname ontvangt u een deel-certificaat van de Liker Lean Academy.
  • Investering: Basisbedrag is € 495,- (excl.BTW) per medewerker per dag. De groepsomvang of uw specifieke programmawensen zijn uiteraard van invloed op dit basisbedrag.
  • Meer Informatie: telefonisch via het nummer 030 87 95 774 of middels ons CONTACTFORMULIER >>