Peter de Beurs

“Lean inspireert. Kijk eens naar organisaties die voor de Lean filosofie hebben gekozen. Niet alleen hun klanten ervaren meer toegevoegde waarde. Lean organisaties zijn vooral flexibel, effectiever en op de lange termijn gericht. Wat ik opvallend vind in Lean organisaties? Medewerkers zijn veel meer betrokken omdat ze écht invloed uitoefenen op de inrichting van hun werk.”

  • peterdebeurs@craftlean.com

  • +31 (0)6 4615 6800