Resultaten CRAFT Telmethode 2019: snelheid, rust en zorgvuldigheid

Door Dirk Jan Bakker en Peter de Beurs. Beide zijn partner bij CRAFT Lean Management en hebben de CRAFT Telmethode ontwikkeld.

In de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen op 20 maart en de verkiezingen voor het Europese Parlement op 23 mei hebben wij inmiddels meer dan 55 gemeenten getraind in de toepassing van de CRAFT-Telmethode. Natuurlijk waren wij zeer benieuwd naar de resultaten van het telproces bij al deze gemeenten. In een enquête bij deze gemeenten hebben we een goed beeld van hun ervaringen verkregen.

De CRAFT Telmethode is ontwikkeld om het proces van stemmentellen (en sorteren) zorgvuldiger, minder belastend en sneller te laten verlopen. Wat de fysieke belasting van de stemmentellers betreft geeft 93% van de respondenten aan dat deze veel lager is dan bij hun traditionele methode van stemmen tellen. Aangezien het steeds moeilijker is om stemmentellers te vinden, is dit een zeer interessante uitkomst. Ook in het kader van het centraal tellen op de volgende dag bewijst deze uitkomst dat het telproces niet op de verkiezingsavond onderbroken hoeft te worden.

Ten aanzien van de zorgvuldigheid zien wij dat 71% van de respondenten aangeven dat er aanzienlijk minder fouten gemaakt worden in het telproces. De rust, de overzichtelijkheid van de verschillende stappen in het proces en de ingebouwde controles dragen hieraan bij.

Een onverwachte uitkomst is dat het telproces iets minder snel is dan we hadden verwacht. Gemiddeld zien wij een versnelling van ongeveer 25 minuten, maar wel met uitschieters van gemiddeld een uur (bij gemiddeld 1200 stembiljetten per stembureau) voor gemeenten die de CRAFT Telmethode al voor de tweede keer toepassen. Een mogelijke verklaring hiervoor is de onwennigheid van de tellers en de voorzitters met de toepassing van de CRAFT Telmethode. Hierbij is oefening en het consequent toepassen van de telmethode een belangrijke factor. Verder is het vergelijken van de doorlooptijd lastig omdat de opkomstpercentages bij deze verkiezingen en het aantal gelijktijdige verkiezingen de zuiverheid van de metingen verstoren.

Concluderend kunnen we stellen dat de CRAFT Telmethode zich heeft bewezen en een significante bijdrage levert aan de snelheid, rust en zorgvuldigheid van het sorteren en tellen van de stemmen. Verder is duidelijk geworden dat het trainen van de methode bijdraagt aan verdere verbetering van de resultaten. Zo zagen wij in de laatste trainingen dat voorzitters en stemmentellers soms de neiging hadden om in oud gedrag terug te vallen. Een opfriscursus hielp om de puntjes verder op de ‘i’ te zetten.

Uiteraard blijven we op basis van de ervaringen van de gemeenten de telmethode verder verbeteren en blijft de mogelijkheid bestaan om zowel in de open inschrijving als In-company onze trainingen te volgen. Ruim voor de eerstkomende verkiezingen zullen wij u hierover informeren. Meer informatie hierover kunt u uiteraard ook krijgen bij:

Peter de Beurs & Dirk Jan Bakker (dirkjanbakker@craftlean.com of 06 27 62 17 47)

of klik hier