scrum-craft-lean

Scrum training

Wilt u de SCRUM methode toepassen in uw eigen werkomgeving? Boek dan nu een SCRUM training bij CRAFT Lean Management! Het trainingsprogramma van CRAFT Lean Management bestaat uit verschillende modules. Van de introductie SCRUM training tot de Master SCRUM training leert u de SCRUM methode te implementeren en wordt u door de trainers van CRAFT Lean Management gecoacht bij de toepassing in uw eigen werkomgeving.

SCRUM training, Flow in projectomgeving

SCRUM is een recent ontwikkelde methode om de stabiliteit, productiviteit en kwaliteit van ontwerp-, engineering- en beleidsprocessen ingrijpend te verbeteren. Ook voor moeilijk beheersbare processen in de bouw- en administratieve sector blijkt SCRUM zeer effectief.

De SCRUM methode is gebaseerd op agile-principes: het maakt de resultaten en oplevering van Scrum training scrum methodeonvoorspelbare en onoverzichtelijke projecten beheersbaar. Het team ervaart direct rust, focus en FLOW. En voor de opdrachtgever of klant komen (deel-)leveringen op tijd, met de juiste functionaliteit en gewenste kwaliteit.

Voor Lean projectmanagement is het toepassen van de SCRUM methode een 1e stap. Door SCRUM te combineren met de KATA-verbeterroutine voorkomt CRAFT Lean management dat het team na een eerste eenmalige verbeterstap, terugvalt in oude routines. Deze combinatie levert een krachtig en duurzaam projectresultaat: SCRUM maakt het realisatietraject beheersbaar en stabiel, de KATA-verbeterroutine helpt het projectteam om de werkmethoden stap voor stap te verbeteren.

Wilt u de SCRUM methode toepassen in uw eigen werkomgeving? Dan is een gedegen SCRUM training van cruciaal belang. CRAFT Lean Management biedt zowel een korte introductie SCRUM training als een gedegen implementatieprogramma in 3 stappen. Dit programma waarborgt dat SCRUM onderdeel wordt van een Lean bedrijfscultuur gericht op leren en continu verbeteren.

SCRUM training modules

1. Introductie SCRUM Training: in een halve dag maakt u kennis met de principes en aanpak van de SCRUM methode

2. Scrum Implementatie Programma: in 3 stappen wordt de SCRUM methode onderdeel van uw Lean bedrijfscultuur, gericht op leren en continu verbeteren.

3. Master Scrum Training: in 2 trainingsdagen, aangevuld met een opdracht en E-learningtoets, leert u de rol van Scrum Master.

1. Introductie SCRUM Training

Wat is SCRUM? Wat is de relatie met Lean en projectmanagement? Hoe pas ik de SCRUM methode toe in mijn eigen organisatie?

Tijdens de introductie SCRUM training krijgt u in één dagdeel antwoord op de belangrijkste vragen over de SCRUM methode. U maakt kennis met de basisprincipes van SCRUM. Middels een simulatie leert u de belangrijkste elementen zoals rolverdeling, backlog, sprint, burndown-grafiek, daily scrum, enz.. Praktijkvoorbeelden uit diverse branches helpen u om de vertaalslag te maken naar uw eigen werkomgeving.

scrumtraining2grootPraktische Informatie: 

> Planning: deze incompany training plannen we in overleg
> Groepsomvang: 8-12 deelnemers
> Duur: 1 dagdeel (ochtend of middag)
> Investering: € 185,- per deelnemer

2. SCRUM Implementatie Programma in 3 stappen

STAP 1: Introduceren en oefenen met de SCRUM methode

Middels een simulatie leren wij het team in één ochtend de basisprincipes en rolverdeling van Scrum zoals de verschillende rollen, backlogs, sprints, daily stands, burndown grafieken en andere activiteiten.

Een goede voorbereiding maakt het vervolgens mogelijk om in de middag direct de Scrum methode toe te passen op een eigen project. We maken de 1e sprintplanning en het team oefent met de dagelijkse bijeenkomsten, de rolverdeling en de hulpmiddelen van SCRUM .

In een of meerdere vervolgbijeenkomsten coacht onze CRAFT-trainer het nieuwe SCRUM-team in het juist en effectief toepassen van alle onderdelen van SCRUM.

STAP 2: Verbeter- en coachingsroutine voor systematisch verbeteren

De SCRUM methode maakt het mogelijk om de stabiliteit van de planning te meten. Wat is de hoeveelheid rework en wat is de verhouding tussen planmatig- en ad hoc werk? In deze fase van de SCRUM training wordt het team getraind om deze indicatoren te gebruiken voor het verbeteren van hun werkmethoden en resultaten.

In de ochtend maakt het team kennis met de Lean verbeter- en coachingsroutine. In de middag vertalen we die routine naar hun eigen werk en werkplanning.

Na deze trainingsdag geeft onze CRAFT-trainer in een of meerdere sessies coaching aan het team om deze nieuwe verbeterroutine goed aan te leren en toe te passen in het dagelijkse werk.

STAP 3: Werkmethoden vastleggen, trainen en standaardiseren.

Na enkele sprints ontwikkelt het team werkmethoden die passen binnen hun eigen organisatie. Deze werkmethoden verder uitwerken en borgen is essentieel. Anders ‘verdampt’ deze nieuwe kennis en vallen we weer terug in onze oude gewoontes en patronen.

Op dag drie van de SCRUM training leren de deelnemers tijdens de ochtendsessie Lean werkmethoden vastleggen, visualiseren en trainen. Managers en teamleiders leren om deze standaarden regelmatig aandacht te geven. In de middag vertalen we deze kennis naar uw eigen werkmethoden.

Na deze trainingsdag coacht onze CRAFT-trainer in een of meerdere sessie het team om de nieuwe standaards toe te passen in hun dagelijkse werk.

scrum training scrum methode

INVESTERINGEN:

> Elke stap is een afgerond traject en kan ook separaat ingevoerd worden

> Groepsomvang en planning worden in onderling overleg bepaald

> Deze Scrum training is een intern implementatieprogramma. Omvang van training en coaching stemmen we af op uw specifieke situatie en behoefte. Graag maken we vrijblijvend een afspraak en een offerte.

3. Master SCRUM Training

Deze SCRUM training is geaccrediteerd door de internationale Liker Lean Academy

De Lean Scrum Master training is een SCRUM training die specifiek ontwikkeld is om de rol van Scrum Master optimaal te kunnen vervullen. Als Scrum Master kunt u:
> Teamleden begeleiden zodat zij maximaal in staat zijn om het gewenste product te leveren voor de Product Owner en de overige belanghebbenden.
> De Scrum rollen en verantwoordelijkheden definiëren en bepalen hoe deze ingedeeld moeten worden in het Scrum Team
> Scrum sessies op de juiste manier organiseren en inrichten
> Taken als Agile planning en Visueel Management op zich nemen
> Scrum methode effectief toepassen in de eigen organisatie

Programma Master SCRUM training:

> Dag 1: De principes en achtergronden van de SCRUM methode. Introductie van de Scrum processen en alle Scrum-rollen. Uitwerking van het refinement proces en het sprint planningsproces.
>  Dag 2: De overige Scrum processen zoals de dagelijkse Scrum meting, de review en de retrospective. Het maken van de product backlog en het coachen van het Scrum team.
>  Opdracht: Tussen dag 1 en dag 2 werkt u aan een opdracht om uw Scrum Master Rol in uw eigen werkomgeving te oefenen.
>  Eindtoets: Na afloop van de Master SCRUM training wordt een kennistest afgenomen middels E-learning.

Praktische Informatie:

>  Investering: €1400,- per deelnemer.
>  Planning: de trainingsdata vindt u in onze agenda
>  Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Ton Hodes, 06 203609 75, tonhodes@craftlean.com

Download brochure
Scrum Master training