Succesvol Lean bouwen, hoe doe je dat?

(Door Matijn van der Made, partner CRAFT Lean Management)

Lean wordt met wisselend succes ingezet bij het versterken van bouwers. CRAFT Lean Management heeft een aantal bouwers (o.a. VORM Bouw, Heembouw, Giesbers Bouw en Ballast Nedam) succesvol kunnen begeleiden bij deze ontwikkeling. Maar waarom lukt het een aantal bouwers wel om het tot een succes te brengen en lopen andere bouwers vast? Hieronder noem ik drie succesfactoren die van groot belang zijn voor succesvol Lean bouwen.

Succesfactoren bij Lean bouwen

 1. Integreer Lean in bestaande werkmethodes.
 2. Betrek de klant!
 3. Ondersteun leidinggevenden in hun rol bij de verandering.

1. Integreer Lean in bestaande werkmethodes

Lean komt niet van de grond als je het ‘erbij doet’, dat geeft Lean namelijk de positie van iets wat alleen gedaan wordt als er tijd over is. Het is van belang dat Lean methodes geïntegreerd worden in bestaande werkwijzen. Hiermee worden werkwijzen verbetert en voelt Lean niet als extra werk. Want als het gezien wordt als extra werk zal het direct gestaakt worden als het druk wordt.

Voorbeelden van integratie:

 • Er wordt nog steeds een planning gemaakt maar nu is het een pull-planning die onder andere zorgt voor maximale betrokkenheid van bouwpartners en klant.
 • Je ruimt nog steeds de bouwplaats op maar nu gebruik je Lean methode 5S-werkplekinrichting om dit naar een hoger niveau te tillen en te borgen. Daar waar opgeruimd de norm is en de logistiek top is georganiseerd.

2. Betrek de klant

Het klinkt als een open deur. Zeker als er al enige ervaring is met Lean. Klantwaarde staat tenslotte toch voorop!
Toch is het is verrassend hoe moeilijk bedrijven het vinden om hier concreet invulling aan te geven. Vaak wordt het als spannend ervaren en voelen bedrijven zich kwetsbaar. Maar lukt het bedrijven om de klant op een goede manier te betrekken dan levert dit veel op.

Een goed moment is het betrekken van de klant bij een pull-planning sessie. Dat heeft grote voordelen:

 • De klant kan direct aangeven wat prioriteit heeft.
 • De klant kan indien nodig toestemming geven voor alternatieve oplossingen.
 • De klant ontmoet alle betrokkenen wat verder contact makkelijker maakt.

Al deze punten zorgen voor een kwalitatief betere planning, meer doorstroom, minder fouten bij de uitvoering en uiteindelijk meer klantwaarde.

3. Ondersteun leidinggevenden in hun rol bij de verandering

Lean leren werken is voor een groot deel gedragsverandering. Gedrag veranderen vereist Visie, kennis en commitment.

Wat ik tegenkom is dat bedrijven enthousiast starten met een implementatietraject. De directie vertelt in een grote bijeenkomst aan de werknemers dat het roer omgaat. Er worden trainingen gegeven, Lean tools worden toegelicht en borden worden opgehangen. De project- en teamleiders zijn dan de mensen die het op de werkvloer verder moeten brengen.

Daar gaat het regelmatig mis. En dat is niet zo gek. Om duurzaam over te stappen naar Lean werken is het nodig om gedrag van medewerkers te veranderen. Oude gewoontes en vertrouwde werkwijzen worden niet zomaar ingeruild voor nieuwe. Daarvoor is het nodig om met behulp van nieuwe routines en coaching over een langere tijd tot nieuwe gewoontes te komen. Project- en teamleiders zijn daar vaak niet goed op voorbereid. Dit leidt tot verwarring, frustratie en vertragingen. Ofwel verspilling!!

Een goede voorbereiding van project- en teamleiders zorgt voor:

 • een soepel proces van verandering;
 • voorbeeldgedrag en ambassadeurschap van van project- en teamleiders;
 • gecommitteerde project- en teamleiders.

Resultaten én Continuïteit

Aandacht voor deze 3 succesfactoren bepaalt de resultaten en continuïteit van Lean bij bouw-ondernemingen. Steeds meer bouwers beseffen dat. Hun resultaten zijn het bewijzen van hun succesvolle toepassing van Lean bouwen.

CRAFT Lean Management ondersteunt je graag om van Lean bouwen een succes te maken!

Matijn van der Made

CRAFT Lean Management
matijnvandermade@craftlean.com
06 3900 4283