NVBK ziet het Lean in de bouw

Waar in het bouwproces worden de kosten bepaald? Tijdens de netwerkbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) hebben de deelnemers onder leiding van CRAFT Lean Management ervaren hoe Lean technieken kunnen bijdragen aan een verbetering van kostenbeheersing. De bouwkostendeskundigen stortten zich op de mogelijkheden die Lean biedt om in een zo vroeg mogelijk stadium de beheersaspecten tijd, geld, informatie, organisatie en uiteraard kosten maximaal te benutten.

Schema Nr2

In het bouwproces zijn de fases initiatief, ontwerp, werkvoorbereiding, uitvoering en exploitatie de onderscheiden. Keuzes in de eerste stadia, hebben enorme gevolgen op de beheersbaarheid van de alle genoemde elementen in de vervolgstappen. Het blijkt dat dit onvoldoende beseft wordt. De verkokering van het proces waarin opdrachtgever, projectontwikkelaar, architect, adviseurs, aannemers en toeleveranciers werken leidt derhalve tot een uiteindelijk inefficiënt bouwproces en hoge exploitatiekosten. Onnodige verspilling. Onderstaande Lean technieken (zie figuur) dragen bij aan verdere ketenintegratie en optimalisatie voor de klant.