Artikel Lean Bouwen

Waar kan Lean bijdragen aan een betere kostenmanagement in bouw- en projectorganisaties? CRAFT partner Dirk Jan Bakker beschrijft in een artikel een scala aan Lean technieken die CRAFT Lean Management toepast in verschillende fasen van ontwikkel- en bouwprocessen. Het artikel is verschenen in “Kostenmanagement Bouw & Infra” jaargang 2013-2. Dit is een uitgave van de NVBK, de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen. Klik hier voor het artikel.

Meer informatie: dirkjanbakker@craftlean.com