Verslag bouwseminar

Seminar Lean Bouwen enthousiast ontvangen! (en wordt herhaald!)

Je kunt op alle niveaus starten met Lean en in verschillende volgorde de Lean instrumenten leren inzetten. Elke stap afzonderlijk heeft direct resultaat en is een mooi begin. Zo is in de bouwsector met name ‘pull planning’ als eerste ingeburgerd, ook wel bekend als ‘stickertjes plakken’. Lean Bouwen is veel meer dan dat. Pas als je Lean als een samenhangend geheel door de gehele organisatie, of tussen de vele samenwerkende bouwpartners integreert wordt de kracht van Lean het sterkst en de resultaten ongekend! Het is deze ervaring die zorgt voor enthousiasme en commitment om voortaan via de Lean principes te blijven werken in plaats van terug te vallen in oude patronen na het aanleren van slechts enkele losse Lean instrumenten. We zien dit keer op keer terug bij onze klanten die deze Lean slag maken na enige training. Om dit te verduidelijken hebben we drie van onze klanten gevraagd hun ervaringen te delen, tijdens ons eerste Lean Bouw Seminar op 31 oktober jl. Drie klanten die Lean integreren in hun dagelijks werk en tot op de werkvloer. Ieder met een eigen benadering en aanpak, begeleid en getraind door Craft Lean management naar hun eigen Lean zelfstandigheid, met direct zeer aansprekende resultaten. Lean heeft hun kijk op hun klanten, mensen en bedrijfsvoering voorgoed veranderd.

Cora Jongenotter van VORM bouw lichte haar programma toe ‘Beter bouwen doe je samen’ waarbij ook de vaklieden enthousiast richting geven aan de strategische doelen. Stefan Zwet van Heembouw besprak twee businesscases met o.a. als resultaat 30 % snellere doorlooptijden en 46 % reductie opleverpunten. Edwin de Kuiper van Ballast Nedam is enthousiast over het gebruik van de X-matrix om binnen de organisatie samenhang te brengen tussen de strategie en verbetertrajecten en gezamenlijk prioriteiten stellen.

De belangstelling voor dit seminar was groot (snel volgeboekt) en de reacties van de aanwezigen heel positief. De aanwezige CRAFTpartners hebben genoten van de zichtbare Lean inspiratie bij hun klanten. Deze inspiratie is immers al jarenlang de drijfveer in ons werk. Vanwege dit succes organiseren we ditzelfde (gratis) seminar nogmaals op 20 maart 2014. Klik hier voor de uitnodiging. U kunt zich vanaf heden aanmelden.